Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 4 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XVII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza
OPEN FIDE 14.01 – 21.01 2017


Organizator
1. Klub Szachowy SILESIA Racibórz
2. Urząd Miasta Racibórz, Prezydent Miasta
3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Cel
1. Promocja Raciborza.
2. Popularyzacja i upowszechnianie gry w szachy.

Sala gry i termin
1. Sala gry: SOSWNiS Racibórz, ul. Karola Miarki 4
2. OPEN FIDE 14.01 – 21.01 2017

System rozgrywek
OPEN FIDE, system szwajcarski - 9 rund; tempo gry: 90’+30”
Turniej zgłoszony jest do FIDE

Warunki uczestnictwa
1. Przesłanie zgłoszenia do 10.01.2017 r. na stronie www.chessarbiter.com lub e-mail: piorac72@poczta.onet.pl
2. Potwierdzenie udziału oraz wpłacenie wpisowego w dniu pierwszej rundy do godz. 13.30.
3.Przy zgłoszeniach i potwierdzeniach udziału po terminie wpisowe wzrasta o 50%

Wpisowe :
wpisowe zawiera opłatę KR
OPEN FIDE – 80,00 zł (seniorzy 60+ oraz juniorzy rocznik 1999 i młodsi 60,00zł)
zawodnicy z Raciborza – zwolnieni z wpisowego
GM, WGM, IM, WIM – zwolnieni z wpisowego

Nagrody:
OPEN FIDE:
I miejsce 1300 zł brutto + Puchar Prezydenta
II miejsce 1000 zł brutto
III miejsce 750 zł
IV miejsce 600 zł
V miejsce 500 zł
VI miejsce 450 zł
VII miejsce 400 zł
VIII miejsce 350 zł
Rankingowe w grupach:
1000 – 1600 elo

I miejsce 300 zł
II miejsce 250 zł
III miejsce 200 zł
IV miejsce 150 zł

1601 – 1900 elo
I miejsce 300 zł
II miejsce 250 zł
III miejsce 200 zł
IV miejsce 150 zł

oraz dodatkowe dla:
najlepszej zawodniczki – I miejsce - 300 zł, II miejsce - 250 zł, III miejsce - 150 zł
najlepszego zawodnika 60+ (rocznik 1956 i starsi) – 300 zł
najlepszego zawodnika z Raciborza 50+ (rocznik 1966 i starsi) - 300 zł
najlepszego zawodnika z Raciborza – 300 zł

Nagrody obowiązkowo należy odbierać podczas dekoracji zwycięzców, w przeciwnym razie przechodzą na rzecz Organizatora.
Zawodnik ma prawo do jednej - wyższej nagrody.
10% podatku będzie pobrane od nagród powyżej 760 zł
Podczas trwania rund będzie dostępny bezpłatny bufet: kawa, herbata, rogale

Zakwaterowanie
1. Internat:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu ul. Karola Miarki 4 – przy sali gry. Noclegi 20 zł od osoby,
pokoje 2 i 3 osobowe, wyżywienie we własnym zakresie. GM, WGM,IM,WIM internat bezpłatny.
Pomoc przy rezerwacji: Dyrektor Turnieju: Piotr Chrobak tel. + 48. 722 026 263,
e-mail: piorac72@poczta.onet.pl Termin do 10.01.2017

Inne
1. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
2. W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz PZSzach.
3. W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem decyduje organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie
5. Dyrektor Turnieju: Piotr Chrobak tel. + 48. 722 026 263, e-mail: piorac72@poczta.onet.pl
6. Każdy uczestniczący w turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022