Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:
PZ LZS w Świdnicy
GLKS Goniec Żarów

II. UCZESTNICTWO:
W rozgrywkach startują czteroosobowe drużyny składające się z zawodników z dowolną przynależnością klubową (nie ma znaczenia przynależność klubowa wg Centralnego Rejestru). Dobór zawodników dowolny - juniorzy, seniorzy, kobiety.
Wpisowe od drużyny wynosi 10 zł oraz 2,5 zł za każdego zgłoszonego zawodnika, który rozegra przynajmniej 1 partię.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
Liga będzie rozgrywana systemem kołowym - w przypadku mniejszej ilości drużyn lub systemem szwajcarskim - w przypadku większej ilości drużyn.
Rozgrywki odbywać się będą tradycyjnie systemem turniejów dojazdowych, w trakcie których rozegranych zostanie maksymalnie 5 rund. Przewidywane są 2 zjazdy.
Pierwszy turniej rozegrany zostanie 21 stycznia 2017 w budynku Gimnazjum w Żarowie, początek godz. 9.00. Termin kolejnego zjazdu ustalony będzie podczas 1 turnieju.
Tempo gry 25 min dla zawodnika na całą partię.
Turniej będzie zgłoszony do oceny FIDE w szachach szybkich.

IV. SKŁADY DRUŻYN
Drużyna składa się z czterech zawodników podstawowych i maksymalnie 2 zawodników rezerwowych.
Zawodnicy rezerwowi do składu podstawowego wystawieni są według systemu drabinkowego.
Każdy zawodnik może uczestniczyć tylko w jednej drużynie zgłoszonej do rozgrywek.

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
Po rozpoczęciu rundy, jeśli jedna z drużyn nie zgłosi się do gry, sędzia ogłasza walkower.
Mecz może rozpocząć się o wyznaczonej porze gdy na sali znajduje się co najmniej 3 zawodników jednej drużyny.
Zawodnik może się spóźnić na rundę 10 min.
Przypadki losowe rozpatruje sędzia/organizator na wniosek kapitana.

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
Zgłoszenia do dnia 20.01.2017, kontakt: Artur Adamek tel.: 607124166, mail: artadamek@wp.pl.
Składy imienne zgłaszamy najpóźniej do momentu rozpoczęcia 1 rundy.
Serwis turnieju: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/tdr_55/

VII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc decyduje:
1. Suma punktów meczowych. Za wygrany mecz 2 pkt, za remis 1 pkt, za przegrany mecz 0 pkt, oddanie walkowera – 1 pkt.
2. Suma punktów małych.
3. Wynik bezpośredni.
4. Suma punktów na I szachownicy i na ewentualnych kolejnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy stosować aktualne przepisy gry FIDE oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego.
Co najmniej 8 najlepszych zespołów w klasyfikacji końcowej otrzyma od organizatora puchary za zajęte miejsca.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023