Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
w szachach szybkich

REGULAMIN

I. Cel rozgrywek:

1. Propagowanie Królewskiej Gry w województwie zachodniopomorskim w formie drużynowej.
2. Wyłonienie drużynowego mistrza województwa zachodniopomorskiego.
3. Uczczenie 20 lecia Uczniowskiego Klubu Szachowego SKOCZEK Choszczno

II. Organizator:

1. Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno na zlecenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

III. Termin i miejsce rozgrywek:

1. Mistrzostwa odbędą się w dniu 4.03.2017 roku od godz. 10:00 w Choszczeńskim Domu Kultury.
2. Oficjalnego zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy dokonać drogą elektroniczną na adres mailowy: skoczek_choszczno@wp.pl,w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2017 r. do godz. 15:00.
3. Kierownik Turnieju może w drodze wyjątku dopuścić drużynę zgłoszoną dopiero w dniu rozgrywek, gdy nie zakłóci to w poważnym stopniu porządku organizacyjnego zawodów i nie spowoduje to opóźnienia w terminowym ich rozpoczęciu.
4. Kapitan Drużyny ma obowiązek w dniu zawodów przedstawić oficjalne zgłoszenie drużyny
(załącznik na serwisie turniejowym) sędziemu głównemu do aktualizacji.

IV. Uczestnictwo i wpisowe:

1. Drużyna musi składać się, z co najmniej czterech zawodników/zawodniczek, przy czym na szachownicy nr 4 musi grać junior do lat 14 (rocznik 2003 lub młodszy) lub kobieta lub senior pow.65 lat.
( rocznik 1952 i starsi ).
2. Wpisowe dla drużyny wynosi 60 złotych płatne gotówką w dniu rozgrywek.
3. W przypadku chęci uzyskania faktury za wpisowe uprasza się o poinformowanie organizatorów co najmniej dzień przed rozgrywkami.

V. System rozgrywek i tempo gry:

1. System rozgrywek oraz liczba rund będą uzależnione od liczby zgłoszonych drużyn i zostaną ustalone na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Preferowany będzie system kołowy, jednak nie więcej niż 9 rund.
2. Tempo gry: 13 minut + 3 sekundy dla zawodnika.

VI. Punktacja i ocena wyników:

6.1 Ustalenie kolejności drużyn w tabeli wyników:
Suma dużych punktów (meczowych):(zwycięstwo – 2 punkty, remis – 1 punkt, przegrana – 0 punktów).
Suma punktów cząstkowych
Suma punktów kolejno na szachownicy pierwszej, drugiej itd. ( wyniki na poszczególnych szachownicach) : (zwycięstwo 1 punkt, remis 0.5 punktu, przegrana – 0 punktów).

VII. Nagrody:

1. Puchary dla trzech pierwszych drużyn.
2. Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników na szachownicy (I-IV).
3. Dyplomy dla każdej drużyny.

VIII. Wyżywienie:

1. Zawodnicy żywią się we własnym zakresie. Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

IX. Sprawy sędziowskie:

Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE w szachach szybkich.
Zgłoszenia drużyny do turnieju dokonuje jej Kapitan. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez zespół. Powinna ona posiadać, co najmniej dobrą znajomość przepisów gry według kodeksu szachowego.
Skład drużyny, obejmujący zawodników ze składu podstawowego oraz wszystkich zawodników rezerwowych, zgłasza pisemnie (formularz) jej Kapitan na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników rezerwowych. Formularz należy pobrać z serwisu turniejowego.
Zawodnicy rezerwowi, w kolejności wynikającej ze zgłoszenia, mogą grać na szachownicach za ostatnim zawodnikiem ze składu podstawowego, z zachowaniem warunku dotyczącego obsady czwartej szachownicy.
Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym na odprawie technicznej, nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
Kobieta, junior do lat 14 lub senior pow. 65 lat zgłoszony do gry w turnieju w składzie podstawowym drużyny na jednej z trzech pierwszych szachownic, nie może grać na czwartej szachownicy.
Jeśli drużyna reprezentuje klub zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym, to członkami drużyny mogą być wyłącznie zawodnicy przypisani do tego klubu w CR.
Jeden klub może zgłosić do udziału w turnieju dowolną liczbę drużyn, z uwzględnieniem warunku dotyczącym obsady czwartej szachownicy.
W mistrzostwach może wziąć udział drużyna złożona między innymi z zawodników niezrzeszonych w klubach zarejestrowanych w PZSzach. W takim przypadku drużyna występuje pod unikalną nazwą własną i nie reprezentuje żadnego klubu. Niemniej jednak wszyscy zawodnicy drużyny muszą posiadać ID CR.
Jeżeli turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim, numery startowe drużyn będą przydzielane przez Kierownika Turnieju na podstawie średniego rankingu PZSzach podstawowego składu drużyny, a przy ich równości, będzie brany średni ranking FIDE członków składu podstawowego, jeśli to nie da rezultatu, według rankingów PZSzach zawodników na kolejnych szachownicach. Gdy i te okażą się identyczne, o miejscu na liście będzie decydował średni ranking Chessarbitra podstawowego składu drużyny. Gdy i on okaże się identyczny, decyduje losowanie.
Jeżeli turniej będzie rozgrywany systemem kołowym, a klub reprezentowany jest, przez co najmniej dwie drużyny, sędzia główny organizuje losowanie numerów startowych drużyn w ten sposób, aby drużyny z tego samego klubu spotkały się ze sobą w pierwszych rundach.
Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w
kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. gospodarze (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).
Drużyna może przystąpić do meczu, jeżeli na sali znajduje się minimum trzech zawodników. W przeciwnym wypadku przegrywa walkowerem.
14. Reklamacje będzie rozpatrywał sędzia główny.
15. O miejscu na szachownicy decydować będą kolejno: Liczba punktów cząstkowych, bezpośredni pojedynek, Buchholz średni, Buchholz..
16. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

1) Kierownik Turnieju- Oskar Rosłon, tel. 728-498-694
2) Obsługa techniczna- Krzysztof Dłużyński, tel. 607-302-720.
3) Sędzia główny- Jakub Cieślak

X. Uwagi końcowe:

1. Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
2. Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
4. O zdolności uczestnika do udziału w turnieju decydują jego prawni opiekunowie albo delegujące kluby.
5. Osoby nietrzeźwe są automatycznie wykluczane z zawodów.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023