Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


1. Organizatorzy
a) PUKS Mikołaj Gąbin przy Parafii św. Mikołaja,
b) Urząd Miasta i Gminy Gąbin,
c) Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.

2. Patronat honorowy
a) Ks. Bp Piotr Libera – ordynariusz diecezji płockiej,
b) Pan Krzysztof Jadczak – burmistrz miasta i gminy Gąbin.

3. Komitet organizacyjno-sędziowski
a) Ks. Józef Szczeciński (tel. 603 965 348),
b) Konstancja Chojnacka (tel. 725 774 041).

4. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) przybliżenie i uczczenie pamięci osoby bł. abpa A.J. Nowowiejskiego,
c) umożliwienie zdobycia/podwyższenia kategorii szachowych,
d) promocja miasta i gminy Gąbin.

5. Termin i miejsce
04 marca 2017 r. (sobota), Gimnazjum w Gąbinie przy al. Jana Pawła II nr 16.

6. System rozgrywek
System szwajcarski, 7 rund, tempo gry 30 min. na zawodnika.

7. Harmonogram rozgrywek
Rejestracja zawodników w dn. 04.03.2017 r. w godz. 8:30-9:15, odprawa techniczna o godz. 9:20.
I runda - godz. 9:30.

8. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie:
a) poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub
b) telefonicznie do jednego z członków Komitetu Organizacyjnego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017 r. i opłacenie na sali gry wpisowego w wysokości 30 PLN.
Kobiety, juniorzy (ur. w 1999 r. i młodsi) oraz seniorzy (ur. w 1957 r. i starsi) ponoszą wpisowe w wysokości 10 PLN. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy posiadający tytuł arcymistrza.

9. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

10. Nagrody
Nagrody finansowe otrzyma czołowa ósemka zawodników.
Ponadto przewiduje się nagrody dla najlepszych juniorów w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

11. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego i Przepisy gry FIDE: w tym art. A.4 (m.in utrata prawa złożenia reklamacji dot. nieprawidłowego ustawienia wskazówek zegara, bierek czy ułożenia szachownicy po zakończeniu przez zawodników po 10 posunięć) oraz Aneks G z pominięciem art. G.4 i z uwzględnieniem art. G.5 (prawo złożenia reklamacji polegającej na uznaniu partii za remis przez zawodnika mającego mniej niż 2 minuty),
b) z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek
bezwzględnie wyłączonego telefonu komórkowego i/lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji, za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię,
c) dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut,
d) możliwość zdobycia kategorii okręgowych: V i IV,
e) turniej nie podlega ocenie rankingowej FIDE.

12. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
b) w czasie trwania turnieju czynna będzie kawiarenka,
c) ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Komitetu Organizacyjnego, który zastrzega sobie możliwość jego zmian.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024