Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA TRÓJMIASTA
W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

Turniej zgłoszony do FIDE


1. Cele:
Wyłonienie szachowych mistrza Trójmiasta
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Integracja i wymiana doświadczeń wśród nauczycieli i instruktorów szachowych.

2. Organizatorzy:
UKS Korona Gdańsk
Pomorska Akademia Szachowa

3. Termin i miejsce:
12 marca 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 11.00.

4. System rozgrywek i tempo gry:
Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (możliwość uzyskania rankingu ELO w szachach błyskawicznych) i będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
Tempo gry wynosi 3min + 2s na zawodnika.

5. Zgłoszenia:
Zapisy na stronie http://www.chessa...7/ti_1190/
Zgłoszenia można wysyłać także na email: ukskoronagdansk@gmail.com lub sms: 530-530-300.

6. Wpisowe:
Wpisowe promocyjne (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową) przy zgłoszeniu się do 10.03.2017 r. wynosi:
20 zł – juniorzy PWZSzach (1999 i młodsi), emeryci (1952 r. i starsi) i zawodnicy UKS Korona Gdańsk
25 zł – pozostali
Po tym terminie wynosi ono 30 zł. Wpisowe należy wpłacić na miejscu dnia 12.03.2017 r.
do godziny 10.45. W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od 2 rundy.

7. Nagrody:
I miejsce – 200 zł i puchar
Przewidziano minimum trzy nagrody finansowe, które zostaną podane po 3 rundzie oraz nagrody dodatkowe dla najlepszej kobiety, juniora, seniora oraz nagrody losowane.

8. Uwagi:
Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024