Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW SZACHOWYCH
I edycja Memoriału Im. Zbigniewa Chomickiego

I. CEL:
• Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
• Ucz się być wygranym i przegranym!

III. PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Strzelina

IV. PATRONAT MEDIALNY:
• Gazeta „Nowiny Strzelińskie”

V. ORGANIZATORZY:
• Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego
• Burmistrz Strzelina

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
• Burmistrz Strzelina
•Prezes CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNEGO w Strzelinie
Rodzina Zbigniewa Chomickiego
Andrzej Sobolewski

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl - Tel. 503852833

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
• Sala Gimnazjum Nr 2 Strzelinie, UL.1 MAJA 10
• Termin –18 marca 2017 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:
Przyjazd uczestników
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00–10.05
I runda – godz. 10.05-10.35
II runda – godz. 10.40-11.10
III runda –godz. 11.15-11.45
IV runda – godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda – godz. 12.30-13.00
VI runda – godz. 13.05-13.35
VII runda – godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZNIE godz. 14.20

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach : mężczyźni, kobiety i juniorzy

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach .

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i umiejętności i opłaci wpisowe: Zgłoszenia do turnieju do dnia 15 marca 2017 r. na sport@aquaparkstrzelin.pl wpłata wpisowego na konto - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ” I Memoriał SZACHOWY Strzelin”
Zwolnieni z wpisowego GM, IM
Dorośli -10 złotych – w dniu zawodów 15 złotych
Dzieci i młodzież szkolna do 16 roku – 5 złotych
XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 500zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce 200 zł,
W klasyfikacji kobiet : I miejsce 100 zł,
W klasyfikacji juniorów ze Strzelina – I miejsce 100 zł ( fund. A. Sobolewski)
dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, puchary ufundowane przez Rodzinę Chomickich dla zwycięzców
przewidziane są także nagrody rzeczowe – komunikat w dniu zawodów.

NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!
XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sędzia Główny Organizatorzy
Aleksander Sokólski
STRZELIŃSKIE CENTRUM SPORTOWO-EDUKACYJNE SP. z o.o.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023