Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOLEGIUM SĘDZIÓW
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE: II, III, M
Choszczno, 25 marca 2017 rok

1.Miejsce:
Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

2. Zgłoszenia:
Zgłoszenia na kurs poprzez formularz w serwisie lub na email: roslonoskar@gmail.com
Termin zgłoszeń oraz przesyłania wykazu sędziowanych turniejów ( dotyczy kandydatów na II klasę ) do 18 marca 2017.

3. Uczestnictwo:
Sędzią szachowym może być osoba, która:
a. ma polskie obywatelstwo,
b. ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c. ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d. ma przynajmniej II kategorię szachową,
e. zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f. zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
Kandydat na sędziego klasy II musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe. Listę turniejów należy uzupełnić w załączniku, której skan należy przesłać e-mailem, a oryginał przedłożyć w dniu turnieju. Ponadto powinien posiadać licencję i mieć uregulowaną roczną opłatę sędziowską w ZZSzach.
Udział w kursie mogą wziąć osoby z innych związków szachowych za ich zgodą.

4. Opłaty:
Opłata za kurs wynosi 150 zł, płatne przelewem na konto ZZSzach. W tytule przelewu prosimy wpisać: "Kurs sędziowski 2017 + imię i nazwisko"
Nr konta: PKO BP S.A. I Oddział Koszalin
41 1020 2791 0000 7002 0091 3889
Przy rejestracji należy mieć ze sobą potwierdzenie przelewu.
Opłata musi być dokonana najpóźniej przed dniem kursu sędziowskiego.
--------
Opcjonalnie:
a) 30zł ( licencja sędziowska)
b) 50zł ( roczna opłata sędziowska)

5. Harmonogram (możliwe drobne korekty):

25.03.2017 9:30 -
9:50 Przyjazd i rejestracja
10:00 - 15:30 Wykłady
15:30 - 16:00 Egzamin
16:00 – 16:15
Ogłoszenie wyników

6. Tematy omawiane podczas kursu:
1. Przepisy gry FIDE (szachy klasyczne)
2. Przepisy gry FIDE (szachy szybkie, błyskawiczne )
3. Regulaminy- co musi się w nich znaleźć?
4. Ranking i klasyfikacja FIDE i PZSzach.
5. Centralny Rejestr PZSzach.
6. Prawa i obowiązki sędziego, relacja sędzia-zawodnik.
7. Sprawozdania z zawodów.
8. Interpretacja przepisów i wydawanie werdyktów,
9. Słuchacze pytają, wykładowcy odpowiadają


7. Tematy z którymi musi się kandydat zapoznać we własnym zakresie przed udaniem się na kurs:
1. Płynna obsługa programu Chessarbiter
2. Obsługa zegarów: DGT 2010, DGT XL
3. Status sędziego
4. Kodeks szachowy.
5. Przepisy gry FIDE.
6. Nadawanie kategorii i rejestracja zawodników w CR/FIDE.
7. Regulamin klasyfikacyjny PZSzach.
8. Regulamin ewidencyjny PZSzach.
9. Systemy rozgrywek: szwajcarski i kołowy; zasady kojarzenia.

8. Egzamin:

Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.
Forma egzaminu: Egzamin testowy oraz zadania z krótką odpowiedzią.

10. Warunki zaliczenia egzaminu:

Aby zaliczyć egzamin i uzyskać oczekiwaną klasę sędziowską należy uzyskać z egzaminu 80 %.

11. Prowadzący kurs:

Arkadiusz Korbal- sędzia klasy państwowej
Oskar Rosłon- sędzia klasy drugiej

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024