Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN VI WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO UCZNIÓW DO LAT 16


1. Organizator.
Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menedżersko-Księgowa” w Wałbrzychu.

2. Termin i miejsce rozgrywek.
Turniej odbędzie się w sobotę 25 marca 2017 w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35 b.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia.
W turnieju może wziąć udział każdy szachista w wieku do lat 16.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez internet na adres
wieslawjanocha@poczta.onet.pl na stronie www.chessarbiter.com ,
www.zsmk.pl lub faxem na numer 74 –842-91-13.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia,
szkołę do której uczęszcza oraz (ewentualnie) posiadaną kategorię szachową.

W turnieju prowadzone bêd¹ klasyfikacje w następujących
kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 13 i do lat 10.

4. Nagrody.
W turnieju można zdobyć V i IV kategorię szachową.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i najlepsza zawodniczka w poszczególnych
kategoriach wiekowych po ka¿dym turnieju otrzymaj¹ pamiątkowe dyplomy.
Przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zawodników
w łącznej punktacji dwóch turniejów.

5. System rozgrywek.
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
O kolejności zajętych miejsc decydują: liczba zdobytych punktów,
punktacja Buchholza, progres, liczba zwycięstw.

6. Tempo gry.
Po 30 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika.

7. Program rozgrywek.
godz. 9:30 - 9:45 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju
godz. 10:00 - ok. 14:00 – I-V rundy
ok. godz. 14:00– zakończenie turnieju.

8. Uwagi końcowe.
Wszyscy uczestnicy zwolnieni są z wpisowego.
Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 50.
Wyniki i informacje o turnieju będą zamieszczone na stronie: www.zsmk.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024