Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Memoriał ks. Ludomira Lissowskiego w szachach

1. Organizatorzy
a) Mosir Sierpc,
b) Burmistrz Miasta Sierpc,
c) CKiSz Sierpc.

2. Patronat honorowy
a) Ks. dziekan – Andrzej Więckowski,
b) Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz miasta Sierpc.

3. Komitet organizacyjno-sędziowski
a) Dariusz Jackowski – tel. 606 459 239,
b) Paweł Flak (sędzia klasy państwowej) – tel. 505 848 645.

4. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) przybliżenie i uczczenie pamięci osoby księdza Lissowskiego,
c) promocja miasta Sierpc.

5. Termin i miejsce
1 kwietnia 2017 r. (sobota), CkiSz w Sierpc przy ul. Piastowskiej 39.

6. System rozgrywek
System szwajcarski, 9 rund, tempo gry 10 min. na zawodnika.

7. Harmonogram rozgrywek
Rejestracja zawodników w dn. 01.04.2017 r. w godz. 9:15-9:45, odprawa techniczna o godz. 9:50.
Uroczyste otwarcie Memoriału o godz. 10:00, I runda - godz. 10:15.

8. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie:
a) poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php,
b) telefonicznie nr 505 848 645 lub 606 459 239 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r. i opłacenie na sali gry podczas rejestracji wpisowego w wysokości 20 PLN.
Uwagi:
W przypadku zawodników rejestrujących się na sali w dniu 01.04.2017 r. bez uprzedniego zgłoszenia wpisowe wynosi 30 PLN.
Z wpisowego zwolnieni są: kobiety, juniorzy (ur. w 1999 r. i młodsi) oraz Uczestnicy Sierpeckiej Ligi Szachowej.
Limit uczestników wynosi 60 osób.

9. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

10. Nagrody
Nagrody finansowe ufundowane przez sponsorów otrzyma czołowa czwórka zawodników: I - 500 PLN, II - 300 PLN, III - 200 PLN, IV - 100 PLN oraz najlepszy mieszkaniec Sierpca - 200 PLN.
Ponadto przewiduje się statuetki dla najlepszych juniorów w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne.

11. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego i Przepisy gry FIDE; nie obowiązuje art. B.3, obowiązuje natomiast art. B.4 odwołujący się do art. A.4:
a. W momencie, gdy obaj zawodnicy zakończyli po dziesięć (10) posunięć:
(1) nie można dokonać żadnej korekty nieprawidłowego ustawienia wskazówek zegara, z wyjątkiem sytuacji, w których zostałby naruszony harmonogram turnieju.
(2) Żadne reklamacje dotyczące nieprawidłowego ustawienia bierek na szachownicy czy samego ułożenia szachownicy nie mogą być uwzględnione. W przypadku, gdy król znajduje się na niewłaściwym polu (np. zamieniono pozycje króla i hetmana), to wykonanie roszady nie jest w tej partii dozwolone. W przypadku niewłaściwego ustawienia wieży, roszada z tą wieżą nie jest dozwolona.
b. Nieprawidłowe posunięcie jest zakończone z chwilą uruchomienia zegara przeciwnika. Jeżeli sędzia zauważy tę nieprawidłowość, to powinien natychmiast przerwać partię i zaliczyć porażkę zawodnikowi, pod warunkiem, że jego przeciwnik nie wykonał jeszcze następnego posunięcia. Jeżeli sędzia nie interweniuje, przeciwnik ma prawo do żądania przyznania mu zwycięstwa, pod warunkiem, że nie wykonał jeszcze swojego posunięcia. Jednakże partia kończy się remisem, jeżeli powstała pozycja, w której przeciwnik nie może zamatować jego króla za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć. Jeżeli przeciwnik nie reklamuje nieprawidłowości, a arbiter nie interweniuje, nieprawidłowe posunięcie jest ważne i partia powinna być kontynuowana. Po wykonaniu przez przeciwnika następnego posunięcia, nieprawidłowe posunięcie nie może być poprawione, chyba, że uzgodnili to obaj grający bez interwencji sędziego.
c. Aby zgłosić żądanie wygrania przez czas, zawodnik zgłaszający musi zatrzymać zegar i powiadomić sędziego. Uznanie zgłoszenie zwycięstwa wymaga, aby po zatrzymaniu zegarów chorągiewka sygnalizacyjna reklamującego była uniesiona, a jego przeciwnika opadnięta. Jednakże partia kończy się remisem, jeżeli powstała pozycja, w której reklamujący nie może zamatować króla przeciwnika za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć.
d. Jeżeli sędzia zobaczy, że oba króle są szachowane albo pionek stoi na polu promocji, to powinien zaczekać z podjęciem decyzji do czasu zakończenia następnego posunięcia. Jeżeli po wykonaniu następnego posunięcia nadal pozycja jest nieprawidłowa, to powinien zadeklarować remis w tej partii.
b) z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek bezwzględnie wyłączonego telefonu komórkowego i/lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji, za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię,
c) dopuszczalne spóźnienie na rundę – do opadnięcia chorągiewki,
d) turniej nie podlega ocenie rankingowej FIDE.

12. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
b) w czasie trwania turnieju czynna będzie kawiarenka z dostępnymi bezpłatnie: kawą, herbatą, owocami, ciastkami oraz przekąskami,
c) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego, który zastrzega sobie możliwość jego zmian,
d) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju,
e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach,
f) uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023