Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W SZACHACH SZYBKICH
PĘGÓW 2017-04-01
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:
- Klub Szachowy Wieża Pęgów
- Dolnośląski Związek Szachowy

2. Cel imprezy:
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich 
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich Osób Niepełnosprawnych
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1800
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1600
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1400
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

3. Warunki uczestnictwa:
- zawodnicy posiadający ranking FIDE dla szachów szybkich nie większy niż 2000, jeżeli zawodnik nie posiada takiego rankingu obowiązuje ranking FIDE dla szachów klasycznych, a następnie ranking PZSzach (decyduje lista rankingowa FIDE na dzień 1 marca 2017 roku), którzy wpłacą odpowiednie wpisowe - zgłoszenia przyjmowane będą na stronie chessarbiter lub pocztą elektroniczną na adres: wiezapegow@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 608 841 613
- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
- liczba miejsc ograniczona do 200 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Wpisowe:
- wpisowe płatne w dniu turnieju – 30 zł.

5. Termin i miejsce gry:
- 01.04.2017 r. godz. 10.00 - I runda
- aula Szkoły Podstawowej w Pęgowie ul. Główna 101,
- weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.45 do 9.45

6. System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe
- turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.
- tempo gry: 10 minut + 5 sekundy

7. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów
- średni Buchholz
- pełen Buchholz
- progres
- liczba zwycięstw
- losowanie lub dogrywka w przypadku miejsc nagrodzonych

8. Nagrody: gwarantowane ( minimum 10% uczestników otrzyma nagrody finansowe )
Mężczyźni :
- I m. 400zł. + puchar 
- II m. 300zł. + puchar 
- III m. 200zł. + puchar
- IV m. 100 zł.

Kobiety :
- I m. 300zł. + puchar 
- II m. 200zł. + puchar
- III m. 100zł. + puchar
 
Niepełnosprawni:
- I m. 100 zł + puchar

Ranking:
1800 I m. – 100 zł. + puchar
1600 I m. – 100 zł. + puchar
1400 I m – 100 zł + puchar

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

9. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy- decyzje sędziego głównego są ostateczne.

10. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
- w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024