Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów do lat 7 na 2017 r.

Komunikat Organizacyjny

Cel: Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 6 i 7 w szachach na rok 2017. Popularyzacja szachów dziecięcych. Stworzenie możliwości zdobycia przez młodych szachistów kategorii szachowych,
Organizator: Świat Szachów - Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa, Centrum Sportowe Hasta la Vista. Dolnośląski Związek Szachowy, Gospodarz Mistrzostw – Arcymistrzyni Monika Krupa.

Termin i miejsce: 22 kwietnia 2017 r. (sobota)
Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Terminarz:
9:15 - 9:45 - potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego 9:45 - 10:00 - odprawa techniczna i otwarcie; 10:15 - 14:30 - rundy 1 do 6. Około 14.45 - uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród. Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

Uczestnictwo: Dzieci do lat 6 i 7 (r.ur. 2010 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.
System rozgrywek: System szwajcarski, 6 rund, tempem 30 min. na partię dla każdego zawodnika. Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców. W przypadku małej ilości startujących dziewcząt grupy mogą ulec połączeniu, ale z utrzymaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Termin zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa – e-mail m.krupa@vp.pl w terminie do 21 kwietnia 2017 r. oraz organizatorzy bezpośrednio przed turniejem.

Wpisowe: Wysokość wpisowego wynosi 20 zł, które bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.

Nagrody i wyróżnienia: Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do la 6 i 7 na 2017 r.
Zwycięzcy otrzymują puchary, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki.

Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.

Postanowienia końcowe: W czasie wolnym między rundami dla uczestników mistrzostw bezpłatne lekcje squash udzielane będą przez trenerów tej dyscypliny, można też będzie zagrać w tenisa stołowego itd. Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są opiekunowie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

WGM Monika Krupa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023