Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


V TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA
CHOSZCZEŃSKIEGO DOMU KULTURY
29-30.04.2017 r.I. Organizator:

1. Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno- www.skoczek.y0.pl

II. Miejsce turnieju:

1. Choszczeński Dom Kultury ul. Bohaterów Warszawy 17 73-200 Choszczno

III. Uczestnictwo:

1. Turniej odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2017 r. ( sobota- niedziela ) w Choszczeńskim Domu Kultury. Początek turnieju o godzinie 9:00. Weryfikacja listy startowej w godzinach 8.15-8.45.
2. Prawo gry ma każda osoba bez względu na wiek, przynależność klubową, płeć, miejsce zamieszkania itd. po opłaceniu wpisowego
3. Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:
a) za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro:
b) drogą elektroniczną : skoczek_choszczno@wp.pl .
4. Zgłoszenia w ten sposób przyjmowane są do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.
5. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Harmonogram turnieju jest następujący:


Data
Godzina
Runda / przerwa
29 kwietnia 2017
8:00-8:45
Rejestracja zawodników
29 kwietnia 2017
8:50
Otwarcie turnieju
29 kwietnia 2017
9:00
Runda pierwsza
29 kwietnia 2017
11:10
Runda druga
29 kwietnia 2017
13:10-13:30
Przerwa
29 kwietnia 2017
13:35
Runda trzecia
29 kwietnia 2017
15:45
Runda czwarta
30 kwietnia 2017
9:00
Runda piąta
30 kwietnia 2017
11:05
Runda szósta
30 kwietnia 2017
13:10
Runda siódma
30 kwietnia 2017
15:30
Zakończenie turniejuIV. System rozgrywek i tempo gry:

1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. W przypadku niskiej frekwencji rozegrany zostanie systemem kołowym.
2. Tempo gry: 60 minut dla zawodnika.

V. Wpisowe:

1. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek opłacić wpisowe. Wysokość wpisowego jest następująca:
a) Seniorzy (rocznik 1952-1998) : 30 zł, (decyduje rok urodzenia),
b) Juniorzy do lat 18 (rocznik 1999 i młodsi) oraz seniorzy powyżej 65 lat: 25 zł,
c) Zawodnicy UKSz SKOCZEK Choszczno mający opłacone składki: 25 zł.
2. Wpisowe będzie płatne gotówką w dniu turnieju, podczas weryfikacji listy startowej.
3. Wpisowe dla zawodników, którzy nie zarejestrowali się wcześniej w sposób określony w III. Pkt.3, będzie powiększone o 10 zł.VI. Nagrody:

1. I miejsce: nagroda pieniężna + Puchar Dyrektora ChDK.
2. II miejsce: nagroda pieniężna + Puchar.
3. III miejsce: nagroda pieniężna + Puchar.
4. IV miejsce: nagroda rzeczowa.
5. V miejsce: nagroda rzeczowa.
6. VI miejsce: nagroda rzeczowa.
7. Najlepszy bez kategorii: nagroda rzeczowa.
8. Najlepszy z V kategorią: nagroda rzeczowa.
9. Najlepszy z IV kategorią: nagroda rzeczowa.
10. Najlepszy z III kategorią: nagroda rzeczowa.
11. Najlepszy z II kategorią: nagroda rzeczowa.
12. Najlepszy z Choszczna: nagroda rzeczowa.

Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.


VII. Uwagi sędziowskie:

1. Obowiązują przepisy FIDE
2. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.
3. Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego.
4. Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.
5. W turnieju będzie możliwość uzyskania kategorii szachowych: od V do II włącznie.VIII. Postanowienia końcowe:

1. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.
4. Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
6. Organizator nie pośredniczy w załatwianiu noclegów.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

Ostateczna interpretacja zapisów tego regulaminu należy do Organizatora

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024