Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Klasyfikacyjny turniej szachowy
13-14.05.2017 r.

1. Cel turnieju: Umożliwienie rywalizacji sportowej młodych szachistów, propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych, umożliwienie zbierania doświadczeń turniejowych, rozwój logicznego myślenia, pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
2. Organizator: UKS „Szach-Mat Przemków”
Współorganizator: Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.
3. Uprawnieni do gry:
Grupa A – dla zawodników z rankingiem od 1600 PZSzach
Grupa B – dla zawodników z rankingiem 1200–1400 PZSzach
Grupa C – dla zawodników z rankingiem 1000-1100 PZSzach
UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego i organizatora.

4. Termin, system i tempo gry:
Turniej zostanie rozegrany w trzech lub dwóch grupach rankingowych (w zależności od ilości zgłoszeń) systemem szwajcarskim lub kołowym (w zależności od frekwencji)
- grupa A i B na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min (sobota-4 rundy 13.05.2017/niedziela-3 rundy 14.05.2017)
- grupa C na dystansie 6 rund, tempo gry 30 min (sobota 13.05.2017)
Obowiązuje zapis partii w każdej grupie.

5. Wpisowe: 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa). Wpisowe z przeznaczeniem na organizacje turnieju.

6. Zapisy: zgłoszenia do udziału w turnieju w serwisach:
grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2357/
grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2358/
grupa C – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2359/
lub mailowo i telefonicznie (e-mail: szach-matprzemkow@wp.pl, tel. 782-881-652) oraz osobiście w dniu turnieju do godz. 9.45. Osoby, które nie zapiszą się do tego czasu, a będą chciały wziąć udział w turnieju, mogą zacząć grać od 2 rundy.

7. Miejsce rozgrywek: Zawody odbędą się w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków.

8. Nagrody: We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe.
Puchary dla najlepszych zawodników. Poszczególne klasyfikacje uzależnione będą od profilu uczestników (klasyfikacje wiekowe, ze względu na płeć lub kategorię szachową) i podane zostaną do wiadomości uczestników po 2 rundzie.

9. Uwagi końcowe:
a) obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach
b) obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego z obowiązku zapisu partii mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na indywidualny wniosek zawodnika (opiekuna), wówczas jednak zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu
c) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień
d) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie
e) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez UKS „Szach-Mat Przemków” (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych UKS „Szach-Mat Przemków”.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023