Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Ogólnopolski Turniej Szachowy z Okazji Dnia Hutnika

I. Cel:
- Uświetnienie obchodów Dnia Hutnika w 2017 r.
- Popularyzacja szachów wśród pracowników KGHM

II. Organizator:
- Huta Miedzi Głogów

III. Termin i miejsce 20 maja 2017 r.(sobota),godz. 10 Stołówka Huty Miedzi Głogów, ul. Żukowicka 1

IV. System i tempo gry:
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry P-15’ ( 15 minut na zawodnika)
Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach dla szachów szybkich przy pomocy programu Chessarbiter Pro 2010.

O kolejności miejsc w Turnieju decyduje suma zdobytych punktów,
a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku;
- wartościowanie Buchholza;
- wartościowanie progresywne;
- liczba zwycięstw;
- losowanie.

V. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
Pierwszeństwo przy zapisach mają pracownicy z zakładów zgrupowanych w KGHM.
Dla pozostałych chętnych przeznaczona jest pula 40 miejsc.
Zapisy zawodników z poza KGHM przyjmujemy do dnia 17.05.2017 r.: http://www.chessarbiter.com lub piotrzahorski@wp.pl
Chętni nie zgłoszeni w tym terminie będą mogli wpisać się na listę startową bezpośrednio przed zawodami tylko w przypadku wolnych miejsc.
Weryfikacja zawodników w na sali gry w godz. 08:45 – 09:45
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00

Wpisowe nie będzie pobierane

VI. Sędziowanie:
Sędzia główny: Bogdan Skalik – sędzia klasy I
Sędzia rundowy: Piotr Zahorski - sędzia klasy III

VII. Nagrody w turnieju:
Kat. OPEN KGHM HM Głogów
I m-ce – 700 zł. 400 zł. 200 zł.
II m-ce– 600 zł. 350 zł. 150 zł.
III m-ce– 500 zł. 300 zł. 100 zł.
IV m-ce – 400 zł. 250 zł. -
V m-ce – 350 zł. 200 zł. -
VI m-ce – 300 zł. 150 zł. -
VII m-ce – 250 zł. 100 zł. -
VIII m-ce – 200 zł. - -
IX m-ce – 150 zł. - -
X m-ce – 100 zł. - -
Najlepsza kobieta – 100 zł.
Najlepszy junior do lat 18 – 100 zł.
Najlepszy senior powyżej 60 – tego roku życia – 100 zł.

VIII. Ustalenia końcowe:
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.Organizator zezwala na wniesienie na salę gry wyłączonych telefonów komórkowych Na miejscu czynny będzie bezpłatny bufet z kawą, herbatą, napojami i słodkim poczęstunkiem Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora.Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023