Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA CHOSZCZNA W SZACHACH SZYBKICH ZA ROK 2017- OPEN FIDEREGULAMIN

I. Organizator:
Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno- www.skoczek.y0.pl

II. Miejsce turnieju:
Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17 73-200 Choszczno

III. Uczestnictwo:
a) Turniej odbędzie się 27 maja 2017 r. ( sobota ) w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17 73-200 Choszczno. Początek turnieju o godzinie 10:00.

b) Weryfikacja listy startowej w godzinach 9.15-9.45.

c) Prawo gry ma każda osoba bez względu na wiek, przynależność klubową, płeć, miejsce zamieszkania itd. po opłaceniu wpisowego.

d) Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:

1) za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro: http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_12/

2) drogą elektroniczną na adres: skoczek_choszczno@wp.pl .

e) Zgłoszenia w ten sposób przyjmowane są do 26 maja 2017 r. do godz. 15:00.

f) Każdy zawodnik musi przy zgłoszeniu podać swój ID CR. Jeżeli go nie posiada, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego nr 2 lub nr 5 PZSzach i wysłania go do administratora CR właściwego dla związku, do którego przynależy.

g) Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać CODE FIDE, natomiast zawodnicy polscy nieposiadający CODE FIDE, zobowiązani są do podania adresu e-mail przy rejestracji.

h) Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


IV. System rozgrywek i tempo gry:

a) Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. W przypadku niskiej frekwencji rozegrany zostanie systemem kołowym.

b) Tempo gry: 13 minut + 3 sekund dla zawodnika.

V. Wpisowe:

a) Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek opłacić wpisowe. Wysokość wpisowego jest następująca:

a) Seniorzy (rocznik 1952-1998) - 20 zł, (decyduje rok urodzenia),

b) Juniorzy do lat 18 (rocznik 1999 i młodsi) oraz seniorzy powyżej 65 lat ( 1952 i starsi )– 15 zł,

c) Zawodnicy UKSz SKOCZEK Choszczno 15 zł.

b) Wpisowe będzie płatne gotówką w dniu turnieju, podczas weryfikacji listy startowej.

c) Wpisowe dla zawodników, którzy nie zarejestrowali się wcześniej w sposób określony w III. Pkt.d, będzie powiększone o 10 zł.

VI. Nagrody:

a) Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary oraz nagrody finansowe z wpisowego, po odliczeniu kosztów organizacyjnych.

b) Nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc IV-X .

c) Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 12,

d) Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.
e) Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna.
f) Nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora pow. 65 lat.
g) Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

Każdy zawodnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę. Każdy zawodnik przy potwierdzaniu obecności otrzyma jubileuszowe gadżety.

*W przypadku wysokiej frekwencji pula nagród może ulec zwiększeniu.

VII. Uwagi sędziowskie:

a) Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.

b) Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

c) Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

d) Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

e) Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

VIII. Postanowienia końcowe:

a) Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

b) Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.

c) Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.

d) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

g) Ostateczna interpretacja zapisów tego regulaminu należy do Organizatora

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023