Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MŁODZIEŻOWY TURNIEJ SZACHOWY
DZIEŃ DZIECKA

1.CEL : Popularyzowanie królewskiej gry w śród młodzieży
-atrakcyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

2.ORGANIZATOR: UKS „Zadrna” Kamienna Góra
-realizacja zadania publicznego –z Gminą Miejską w Kamiennej Górze

3,TERMIN: 01.06.2017 (czwartek) godz.14,30 – 18,30

4.MIEJSCE GRY: Centrum Kultury Fizycznej Kamienna Góra, ul. P.Ściegiennego 11

ZGŁOSZENIA do 30.05.2017 na adres: Centrum Kultury Kamienna Góra,ul.Kościuszki 4
lub na arkuszu zgłoszeń ChessArbiter Pro, pod datą 01.06.2017
lub adres sędziego: Stefan Hałubek tel. 604447410 e-mail:sthal@interia.pl

5.SYSTEM, PRZEPISY: system szwajcarski, 7 rund, tempo: 2 x 15 minut na partię
Przepisy gry wg kodeksu szachowego FIDE (szachy szybkie)
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

6.WPISOWE: Wpisowe wynosi 10 zł od zawodnika ,
Zawodnicy UKS Zadrna nie płaca wpisowego

7.NAGRODY: Zwycięzcy w grupach wiekowych otrzymują dyplomy.
w każdej grupie za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
Grupy wiekowe: do 8 lat – urodz. 2009 i młodsi
do 10 lat – (2007 – 2008)
do 15 lat – (2002 – 2006)
do 20 lat – (1997 – 2001)

8.TERMINARZ: 1.06.2017 do godz.14,30 – potwierdzenie udziału, opłaty wpisowego
14,30– otwarcie turnieju
14,15 – 18,00 rozegranie I - VII rundy;
18,30 – zakończenie, wręczenie nagród.

ORGANIZACYJNE: Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu .
ZAPRASZAMY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023