Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY z okazji DNI LUBSKA

Lubsko 03.06.2017 r.

I. CEL:
- popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
- integracja środowiska szachowego,
- odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
- pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
- rywalizacja sportowa.

II. ORGANIZATORZY:
- Lubski Klub Szachowy „CAISSA”
- Lubski Dom Kultury,
- Urząd Miejski w Lubsku,
- Magnolia Lubsko,
- Drukarnia Dechnik

III. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
- Waldemar Szylko Tel. 533 218 390, e-mail damka@o2.pl

IV. MIEJSCE I TERMIN:
- Lubski Dom Kultury pl. Jana Pawła II 1 w Lubsku
- Termin – 03 czerwiec 2017 r. rozpoczęcie godz. 10.00

V. ZAPISY
● Zapisy do dnia 28.05.2017r.(po terminie wpisowe wzrasta o 50%)
● W dniu zawodów do godz. 9.45.
● Na stronie chessarbiter.
● e-mail: mar.kucharski@wp.pl

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO I PRZEPISY GRY:
9 rund, systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par,
tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika ,
w turnieju obowiązują aktualne przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.
zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
wszystkie problemy winny być załatwiane polubownie w duchu FAIR PLAY i motta FIDE „GENS UNA SUMUS”
VII. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: ►miejsce I – 300,00 zł. + Puchar i dyplom, ►miejsce II – 200,00 zł + Puchar i dyplom, ►miejsce III – 100,00 zł + Puchar i dyplom, ►miejsce IV -- 80,00 zł. ►Miejsce V -- 50,00 zł. ►miejsce VI – 50,00 zł.
Najlepsi do lat: ►C-10 lat Puchar + dyplom, ►C-12 lat Puchar + dyplom, ►C-14 lat Puchar + dyplom, ►C-16 lat Puchar + dyplom,
►Najlepszy senior – Puchar (urodzony w roku 1957 i starszy), ►Najlepsza kobieta – Puchar, ►Najlepszy zawodnik zagraniczny – Puchar, ►Nagrody mogą wzrosnąć (w zależności od ilości uczestników 100 % wpisowego na nagrody).
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
wpisowe do turnieju – seniorzy: 20,00 zł.
juniorzy urodz. 2001 i mł.: 10 zł.
zawodnicy LKSz „Caissa”:
seniorzy: 10 zł
juniorzy: 0 zł
ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
IX. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: Mariusz Kucharski – sędzia szachowy klasy państwowej.
XI. SPRAWY RÓŻNE ● Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody. ● Spożywanie alkoholu w czasie turnieju wyklucza zawodnika z zawodów. ● Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. ● Kawa, herbata i słodycze gratis.

Z szachowym pozdrowieniem :
Organizator.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023