Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin
Otwartego Turnieju Szachowego w ramach Mistrzostw Polski Domów Kultury, Placówek Wychowania Pozaszkolnego, UKS, OPP
 
            I. Cel
 
- wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski spośród powyższych placówek,
- popularyzacja szachów,
- integracja środowiska szachowego,
- wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
- rywalizacja sportowa i możliwość podwyższenia rankingu FIDE,
- możliwość zdobycia kategorii szachowych.
 
Organizator,
 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy
www.mdk2.bydgoszcz.pl
 
Współorganizatorzy i Partnerzy
 
-        Wydział Edukacji i Sportu UM w Bydgoszczy,
-        Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy,
-        Miejski Szkolny Związek Sportowy,
-        Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
-        Rada Rodziców przy MDK-2,
-        Rada Osiedla Szwederowo,
-        MKS EMDEK Bydgoszcz,
-        Międzynarodowa Szkoła SOKRATES
-        partnerzy i sponsorzy.
Sędzia główny turnieju: Ulrich Jahr, asystenci: Mariusz Mazalon, Andrzej Karpiński.
 
Termin i miejsce
 
Termin: 16-18.06.2017r.
 
Miejsce: MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42 sala sportowa, Bydgoszcz
 
Terminarz:                 
16.06.2017r.
-        15:30 - 16:00 – odprawa techniczna
-        16:15 - otwarcie turnieju
-        16:30 runda I
 
17.06.2017r.
-        9:00 runda II
-        12:30 runda III
-        17:00 turniej Blitz
 
18.06.2017r.
-        9:30 runda IV
-        13:00 runda V
-        16:30 zakończenie turnieju
 
 
System i tempo gry
 
Turnieje rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 60 minut na partię + 30 sekund na każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej będzie zgłoszony do FIDE.
W turnieju będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa.
Drużyna składa się z trzech reprezentantów danej placówki/klubu (w tym z co najmniej dwóch juniorów rocznik 1999 lub młodszy).
Turniej Blitz – tempo gry 3 min.+2 sek. na posunięcie Dystans 9-11 rund.
 
Warunki uczestnictwa
 
W turnieju indywidualnym oraz turnieju Blitz mogą wziąć udział wszyscy chętni.
Wpisowe do turnieju głównego wynosi 50 zł - senior, 30 zł – junior (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa).
Wpisowe do turnieju Blitza 10 zł od osoby.
Wpłata wpisowego na konto nr: 26 1090 1896 0000 0001 1346 7761, lub gotówką na odprawie technicznej.
 
Zgłoszenia
 
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 8 czerwca na adres:
MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl,
informacje: telefon (52) 373-17-95:
lub za pośrednictwem serwisu: www.chessarbiter.com.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę placówki, lub miasto.
 
Kolejność miejsc
 
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
-        wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
-        wartościowanie wszystkich rezultatów
-        liczba zwycięstw
-        wartościowanie progresywne
-        losowanie
O klasyfikacji drużynowej decyduje indywidualny wynik trzech najwyżej sklasyfikowanych w turnieju indywidualnym uczestników danej placówki (w tym z co najmniej dwóch juniorów rocznik 1999 lub młodszy).
W przypadku równej ilości punktów:
-        suma miejsc trzech zawodników drużyny,
-        wyższe miejsce najlepszego zawodnika w zespole.
 
 
Nagrody
 
W turnieju indywidualnym głównym:
I miejsce – puchar, medal      nagroda pieniężna 400 zł
II miejsce – puchar, medal     nagroda pieniężna 300 zł
III miejsce – puchar, medal    nagroda pieniężna 200 zł
IV miejsce                              nagroda pieniężna 100 zł
V miejsce                               nagroda pieniężna   50 zł
VI miejsce                              nagroda pieniężna   50 zł
Nagrody finansowe przy udziale minimum 50 zawodników.
Za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe (max. do 20 miejsca).
Dyplomy za miejsca 1-8 w turnieju indywidualnym
 
W turnieju drużynowym:
Medale dla trzech najlepszych drużyn.
Puchary dla pięciu najlepszych drużyn.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zawodników trzech najlepszych drużyn.
Dyplomy dla miejsc 1-6 w punktacji zespołowej
 
Łączna pula nagród 5 000 zł.
 
Dodatkowo:
Najlepsza kobieta – puchar + nagroda pieniężna 100 zł
Najlepszy junior i juniorka do lat 14 i  18 – puchar + nagroda rzeczowa.
Dyplomy 1-3 dla najlepszych kobiet i juniorów
 
Turniej szachów szybkich –  100% wpisowego.
 
Ustalenia końcowe
 
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji Turnieju w mediach, Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.
 
Zakwaterowanie i wyżywienie
 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają we własnym zakresie uczestnicy lub jednostki delegujące.
Po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem istnieje możliwość rezerwacji noclegów wraz z wyżywieniem w bursie młodzieżowej w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.
Koszt noclegów – 60 zł/osoba (od piątku do niedzieli).
Koszt wyżywienia – 60 zł/osoba (od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę).
Ostateczny termin rezerwacji noclegów - 20 maja 2017 r.
Ekipy zagraniczne mogą mieć wydłużony czas pobytu w Bydgoszczy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023