Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


1. Organizatorzy
a) Akademia Szachowa Płock,
b) SDK Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

2. Cele
a) popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) integracja środowiska szachowego,
c) podniesienie poziomu sportowego gry w szachy płocczan,
d) promocja miasta Płocka i Regionu Płockiego.

3. Termin i miejsce
15-18.06.2017 r., Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku przy ul. Krzywoustego 3.

4. System rozgrywek
System szwajcarski na dystansie 9 rund z tempem gry na zawodnika: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

5. Warunki uczestnictwa
a) zgłoszenie poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub telefonicznie pod numer 505 848 645 najpóźniej do 13.06.2017 r.,
b) opłacenie wpisowego na konto Akademii Szachowej Płock w BGŻ BNP PARIBAS
08 1600 1462 1833 7219 2000 0001 do dn. 13.06.2017 r. lub bezpośrednio na sali rozgrywek w dniu zawodów do godz. 11:30 w wysokości:
- 0 PLN - w przypadku zawodników ze statusem osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,
- 40 PLN - w przypadku seniorów (ur. 1952 i starsi), kobiet oraz juniorów (ur. 1999 i młodsi),
- 60 PLN - w przypadku pozostałych zawodników.

Uwagi
a) wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową,
b) zawodnicy, przy których na liście startowej w zakresie wpisowego odnotowano "OK", mogą pojawić się bezpośrednio na odprawie technicznej bez konieczności rejestracji i potwierdzenia; w przypadku opłaty wpisowego na rachunek bankowy i braku na liście startowej adnotacji o zaksięgowaniu wpłaty prośba o okazanie w dniu turnieju potwierdzenia przelewu,
c) zawodnicy, którzy zgłoszą się dopiero na sali gry, zostaną dopuszczeni do turnieju pod warunkiem wolnych miejsc oraz opłacenia wpisowego w pełnej wysokości w przypadku zawodników zwolnionych oraz wpisowego podwyższonego o 50% w przypadku zawodników niezwolnionych.

6. Harmonogram turnieju
Rejestracja, opłata wpisowego - 2017-06-15 11:00-11:30,
Odprawa techniczna - 2017-06-15 11:40,
Runda 1 - 2017-06-15 12:00,
Runda 2 - 2017-06-15 17:00,
Runda 3 - 2017-06-16 08:30,
Runda 4 - 2017-06-16 13:30,
Runda 5 - 2017-06-16 18:00,
Runda 6 - 2017-06-17 09:00,
Runda 7 - 2017-06-17 15:00,
Runda 8 - 2017-06-18 09:00,
Runda 9 - 2017-06-18 13:30,
Zakończenie - 2017-06-18 17:30.

7. Kryteria ustalenia kolejności
W turnieju przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

8. Nagrody
Ogólny fundusz nagród wynosi 5.000 PLN.
Przewiduje się nagrody finansowe w:
a) klasyfikacji generalnej: I – 1.200 PLN, II – 750 PLN, III – 600 PLN, IV – 500 PLN, V – 400 PLN, VI – 300 PLN, VII – 200 PLN,
b) w dodatkowych kategoriach: najlepsza kobieta, najlepszy senior (od 65 lat), najlepszy zawodnik z rankingiem PZSzach. do 1800, najlepszy płocczanin – każda po 150 PLN.

Ponadto przewiduje się nagrody rzeczowe w kategorii: najlepszy junior do lat 10, najlepszy junior do lat 14, najlepszy junior do lat 18.

Uwagi
a) zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę finansową,
b) organizator przewiduje puchary dla trzech najlepszych zawodników oraz dyplomy dla wszystkich uczestników,
c) od nagród w kwocie 760 PLN i wyższej pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.

9. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego oraz Przepisy gry FIDE,
b) turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
c) możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły centralne,
d) dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut,
e) zapis przebiegu partii obowiązuje zawodników urodzonych w 2009 r. i starszych,
f) kojarzenia za pomocą ChessArbiter Pro 2010 v.5.49.

10. Inne
a) turniej sfinansowany ze środków publicznych Urzędu Miasta Płocka,
b) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
c) ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Organizatora i Sędziego, którzy zastrzegają sobie możliwość jego zmian,
d) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
e) uczestnicy zgadzają się na publikację swoich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz wizerunku na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023