Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Międzynarodowy Festiwal Szachowypamięci Emanuela Laskera
Gorzów Wlkp., 12-20 czerwca 2017

Turnieje
A - Open dla zawodników
z rankingiem ELO od 2100
B - Open dla zawodników
z rankingiem ELO poniżej 2100
C - Turniej Nadziei Szachowych do lat 12

1. Patronat
Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski Jacek Wójcicki

2. Organizator
• Klub Szachowy „Stilon”
w Gorzowie Wielkopolskim
• Polski Związek Szachowy
• Lubuski Związek Szachowy
• Agencja 64 PLUS

3. Dyrektor Festiwalu
Andrzej Modzelan
tel. +48 606 921 188
anmodz@gmail.com

4. Sekretarz Festiwalu
Aleksander Czerwoński
tel. +48 607 806 152
agencja64@gmail.com

5. Witryna internetowa
http://www.kszstilon.pl/lasker2017
Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana na stronie internetowej

6. Miejsce i termin rozgrywek
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Z.Herberta w Gorzowie Wlkp. ul.Sikorskiego 107,
wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich

7. Szczegółowy terminarz (turnieje A, B, C)
11.06.2017
niedziela 16:00 Przyjazdy uczestników
12.06.2017
poniedziałek
12:00
16:00
Odprawa techniczna
I runda
13.06.2017
wtorek 16:00 II runda
14.06.2017
środa 16:00 III runda
15.06.2017
czwartek 16:00 IV runda
16.06.2017
piątek 16:00 V runda
17.06.2017
sobota 16:00 VI runda
18.06.2017
niedziela 16:00 VII runda
19.06.2017
poniedziałek 16:00 VIII runda
20.06.2017
wtorek
9:00
16:00
IX runda
Zakończenie zawodów

8. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą rankingową)
Turniej A - Dla zawodników z rankingiem ELO od 2100
Wpisowe: 150 PLN (lub 35 €), w tym opłata rankingowa
Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A nie więcej niż 10
zawodników z niższym rankingiem ELO. Wpisowe dla tych zawodników wynosi
200 PLN (lub 50 euro).
Zwolnieni z wpisowego są zawodnicy z tytułem arcymistrza FIDE.
Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
Turniej B - Dla zawodników z rankingiem ELO poniżej 2100
Wpisowe: 120 PLN (lub 30 €), w tym opłata rankingowa.
Turniej B zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE.
W turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie i tytuły krajowe.
Turniej C - Zawodnicy do lat 12
Wpisowe: 70 PLN (lub 20 €), w tym opłata rankingowa
W turnieju istnieje możliwość wypełnienia norm na kategorie krajowe.
Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe. Kontakt grających dzieci z rodzicami,
trenerami lub opiekunami dozwolony jest tylko w obecności sędziego.

8. Warunki uczestnictwa
• Zgłoszenie z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj,
data urodzenia, ranking FIDE, ranking PZSzach na adres:
festiwal.laskera.2017@gmail.com w terminie do 15.05.2017.
• Dokonanie opłaty wpisowego w terminie do 15.05.2017
• Dokonanie opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z hotelu organizatorów)
w terminie do 15.05.2017 przelewem na konto:
Agencja 64 PLUS, Aleksander Czerwoński
ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp.
03 1950 0001 2006 0002 2547 0001 (PLN),
73 1950 0001 2006 0002 2547 0002 (EURO)
• W tytule przelewu koniecznie wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.
• Zawodnicy zgłoszeni w dniu 12.06.2017 zostaną dopuszczeni do Festiwalu
od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią
Głównym postanowią inaczej.
• Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszt wpisowego dla zawodników
zgłoszonych po terminie 15.05.2017 wzrasta o 50 zł.
9. Informacje o hotelach
Głównym hotelem organizatorów jest Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp.*** (ul.
Kosynierów Gdyńskich 82, 600 m od sali gry (http://www.hotel-mieszko.pl/).
W Hotelu Mieszko zakwaterowani zostaną szachiści zaproszeni na koszt organizatora.
Organizatorzy kwaterować też będą innych uczestników Festiwalu:
• cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i
bezpłatnym Internetem )
wynosi 180 PLN (lub 45 euro) brutto od osoby dziennie.
• cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i
bezpłatnym Internetem)
wynosi 120 PLN (lub 30 euro) brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują
się dwa oddzielne łóżka.
Hotel „Azyl” w Gorzowie Wlkp. (ul.Chopina 45, 1000 m od sali gry) - nocleg ze śniadaniem
- 80 PLN (lub 20 euro), mozliwość wykupienia obiadów (20 PLN) i kolacji (15 PLN).

10. System rozgrywek, tempo i przepisy gry
Turnieje A i B rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Obowiązywać będzie tempo gry: 90 min na 40 posunięć + 30 minut do końca
partii z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.
Turniej C rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry 1 h z dodawaniem 30 sekund na ruch od początku partii.
We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.
Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.
Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca
uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowejnie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą
innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:
• uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik
partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem
pozostaje w gestii Sędziego Głównego;
• w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania
zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione
podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy
elektronicznej lub osób trzecich.

11. Nagrody
Miejsce Grupa A Grupa B
I 6000 4000
II 4500 3000
III 3000 2000
IV 2000 1500
V 1500 1250
VI 1000 1000
VII 750 750
VIII 600 600
IX 500 500
X 400 400
XI 300 300
XII 200 200
Po 3 nagrody dla najlepszych kobiet
(900,600,300)
Gwarantowany fundusz nagród pieniężnych - 40.000 PLN
Nagroda losowana na zakończeniu - 150
Uwagi:
• upominki otrzymają wszystkie dzieci do 12 lat uczestniczące w Festiwalu;
• wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (równowartość ok. 170 euro) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%;
• nagrody nie są dzielone;
• nagrody nie odebrane osobiście
podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

12. Ubezpieczenie
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

13. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną
decyzję podejmuje Sędzia Główny(w sprawach sportowych) oraz Dyrektor
Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).
Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy
do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu
(w sprawach organizacyjnych).

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024