Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Klasyfikacyjny Turniej Szachowy Przemków 2017 - FIDE
24-25.06.2017 r.

1. Cel turnieju: Umożliwienie rywalizacji sportowej młodych szachistów, propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, umożliwienie zbierania doświadczeń turniejowych, rozwój logicznego myślenia, pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
2. Organizator: UKS „Szach-Mat” Przemków
Współorganizator: Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.
3. Grupy turniejowe:
- grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.),
turniej zgłoszony do FIDE, możliwość zdobycia częściowej normy na I i II kat. oraz kandydata
- grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią
możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej
- grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii
możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej
UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.
4. Termin, system i tempo gry:
- grupa A – 24 czerwca (rundy I-III), 25 czerwca (rundy IV- V), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika, (I runda 10:00)
- grupa B – 24 czerwca (rundy I-IV), 25 czerwca (rundy V-VII), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika, (I runda 10:00)
- grupa C – 24 czerwca, 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika, (I runda 10:00)
5. Wpisowe:
grupa A: 40 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa)
grupa B i C: 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa)
Wpisowe z przeznaczeniem na organizacje turnieju.
6. Zapisy: zgłoszenia do udziału w turnieju w serwisach:
grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_3731
grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_3732
grupa C – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_3733
lub mailowo i telefonicznie (e-mail: szach-matprzemkow@wp.pl, tel. 782-881-652) oraz osobiście w dniu turnieju do godz. 9.45. Osoby, które nie zapiszą się do tego czasu, a będą chciały wziąć udział w turnieju, mogą zacząć grać od 2 rundy.


7. Miejsce rozgrywek: Zawody odbędą się w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków.
8. Nagrody: We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe.
Nagrody finansowe w grupie A za m-ce I-III. Wysokość poszczególnych nagród zostanie podana do wiadomości uczestników po 2 rundzie.
Puchary za m-ca I-III w grupie A,B,C.
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników z grupy B,C.
Poszczególne klasyfikacje uzależnione będą od profilu uczestników (klasyfikacje wiekowe, ze względu na płeć lub kategorię szachową) i podane zostaną do wiadomości uczestników po 2 rundzie.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
W trakcie turnieju obok sali turniejowej zapraszamy na słodki poczęstunek.
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. Polecamy następujące miejsca:
Dom Wczasów Dziecięcych (blisko miejsca gry) – 59-170 Przemków, ul. Leśna Góra 3, tel. 76-832-06-13
„Amazonka” Gospodarstwo Agroturystyczne - 59-170 Przemków, Ostaszów 2, tel. 76 831 99 29, 696-082-288
„Kobanhof” Gospodarstwo Agroturystyczne – 59-170 Przemków, Piotrowice 2, tel. 76 83 13 159, 695 998 656
10. Uwagi końcowe:
a) Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego
b) obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego z obowiązku zapisu partii mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na indywidualny wniosek zawodnika (opiekuna), wówczas zawodnik otrzymuje mniejszy czasu do namysłu
c) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień
d) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie
e) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez UKS „Szach-Mat Przemków” (zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych UKS „Szach-Mat Przemków”.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024