Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych

Piotrków Trybunalski 1-2 lipca 2017 roku

odbywające się w ramach Trybunałów Szachowych

 I. Organizatorzy:
Łódzki Związek Szachowy przy finansowym współudziale Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Akademia Mistrzostwa Szachowego Marcin Tazbir

Strona mistrzostw: chessarbiter.com ...
 
II. Termin i miejsce

1-2 lipca 2017 roku, Hala RELAX, al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim.
 
III. Ocena wyników, system rozgrywek i tempo gry:
 
Tempo gry wynosi 3 minuty + 2 sekundy na ruch.
Ocena wyników i system rozgrywek wg Regulaminów zatwierdzonych przez PZSzach.
 
IV. Warunki uczestnictwa:
 
W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy i drużyny wg Regulaminów zatwierdzonych przez PZSzach,
Imienne i drużynowe zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 15 czerwca 2017r. na e-mail: szachy.piotrkow@gmail.com, lub poprzez formularze zgłoszeniowe na serwisach turniejowych.
 
V. Nagrody:
 
Zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrza Polski w Szachach Błyskawicznych.
Organizator gwarantuje min. nagrody - zgodnie z ofertą przedłożoną do PZSzach - (kwota brutto): 13.000 zł.
VI. Sędziowanie:
 
W Mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych.
Mistrzostwa prowadzi sędzia główny zgodnie z wymaganiami PZSzach.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.
 
VII. Sala gry:
 
Hala Relax ul. 3-go Maja 6b 97-300 Piotrków Trybunalski; parking przy sali gry i w okolicy na ok. 100 samochodów.

 VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Koszt zakwaterowania i wyżywienia proponowane przez organizatorów:
 
1. HOTEL Best Western*** Piotrków Trybunalski (ul. S. Grota Roweckiego 5):

za pokój 1-osobowy ze śniadaniem 120 zł za jeden nocleg (1 osoba),
za pokój 2-osobowy ze śniadaniem 85 zł za jeden nocleg (1 osoba).
Wersje pobytu:
a) pobyt w dniach 30.06 - 02.07.2017r. w pokoju 1-os. - 240 zł,
b) pobyt w dniach 01.07 - 02.07.2017r. w pokoju 1-os. - 120 zł,
c) pobyt w dniach 30.06 - 02.07.2017r. w pokoju 2-os. - 170 zł (za 1 osobę),
d) pobyt w dniach 01.07 - 02.07.2017r. w pokoju 2-os. - 85 zł (za 1 osobę).
 
2. HOTEL Staromiejski*** (Rynek Trybunalski 1):
za pokój 1-osobowy ze śniadaniem 120 zł za jeden nocleg (1 osoba),
za pokój 2-osobowy ze śniadaniem 85 zł za jeden nocleg (1 osoba).
Wersje pobytu:
a) pobyt w dniach 30.06 - 02.07.2017r. w pokoju 1-os. - 240 zł,
b) pobyt w dniach 01.07 - 02.07.2017r. w pokoju 1-os. - 120 zł,
c) pobyt w dniach 30.06 - 02.07.2017r. w pokoju 2-os. - 170 zł (za 1 osobę),
d) pobyt w dniach 01.07 - 02.07.2017r. w pokoju 2-os. - 85 zł (za 1 osobę).

3. MIASTECZKO AKADEMICKIE UJK w Kielcach – filia w Piotrkowie Trybunalskim – Dom Studencki, ul. Słowackiego 114/118:
w pokoju 2-os. bez wyżywienia 50 zł za jeden osobonocleg (segmenty 2 x 2).

Wersje pobytu:
e) pobyt w dniach 30.06 - 02.07.2017r. 100 zł (1 osoba),
f) pobyt w dniach 01.07 - 02.07.2017 r. 50 zł (1 osoba).
Wyżywienie we własnym zakresie na miejscu w stołówce znajdującej się na parterze.

O przydziale odpowiedniego standardu i pokojów 1-osobowych decyduje kolejność dokonywanych rezerwacji i terminowe wpłaty na konto. Potwierdzeniem rezerwacji jest opłacenie pełnej kwoty za wariant pobytu w terminie do 15.06.2017r.

Wszelkich informacji udzielają:

- Dyrektor turnieju - Kamil Cichecki, tel. 501 258 801 area.kc@gmail.com lub
- Zastępca Dyrektora turnieju - Marcin Tazbir, tel. 723 480 682 m.tazbir@gmail.com

IX. Finansowanie:
 
Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywają organizatorzy
Zawodnicy i drużyny biorą udział w mistrzostwach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.
Uczestników obowiązują opłaty:

- wpisowe do turniejów drużynowych: mężczyzn: 140 zł, kobiet: 90 zł (zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach),

- wpisowe do turniejów indywidualnych: 60 zł (niższe o 20 zł niż sugerowane w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach).

Wpisowe płatne przelewem na konto PZSzach: do 15 czerwca 2017 r.,

Polski Związek Szachowy 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 Alior Bank

Dane do wpłat za pobyt (do 15.06 2017r.):

„Area” Kamil Cichecki
Ostrów 34 b
26-337 Aleksandrów
nr rachunku:
mBank 26 1140 2004 0000 3702 5277 7090 z dopiskiem “pobyt podczas MP w blitzu”,

- Organizator może dopuścić zawodników i kluby zgłoszone po terminie, tylko w razie wolnych miejsc, o ile dokonają oni dodatkowej opłaty na rzecz organizatora, równej opłacie organizacyjnej. 
 
Program mistrzostw:
 
SOBOTA 1 lipca 2017 r.

14:45-15:30 – potwierdzenie udziału do turniejów drużynowych,
16:00-19:30 – rozpoczęcie i rundy I-XI.

NIEDZIELA 2 lipca 2017 r.

09:00-09:30 – potwierdzenie udziału do turniejów indywidualnych,
10:00-15:00 – rozpoczęcie i rundy I-XV,
15:00-16:00 – zakończenie turniejów indywidualnych i drużynowych.

Nagrody finansowe (w PLN)
 a) IMP     I – 1500,   II – 1200,    III – 1000, IV – 700, V – 400, VI – 200, VII – 100;

     Zwycięzcy w kategoriach rankingowych ELO do 2200, 2000, 1800 - 100 (zł).
                  
b) IMPK    I – 1000, II – 800, III – 600.

c) DMP    I – 1400,  II – 1000,   III – 600.

d) DMPK  I – 1000,  II – 750,  III – 450 zł.

Zawodnik może otrzymać jedną, wyższą nagrodę finansową.
X. Imprezy towarzyszące:
W ramach Piotrkowskiego Festiwalu Szachowego odbędą się następujące imprezy szachowe:
Szkolenie Młodzików i Juniorów z Kadry Województwa Łódzkiego (28-30.06.2017r.),
Symultana szachowa z GM Marcinem Tazbirem (30.06.2017r.),
Pokaz partii na żywo – szachy parkowe (30.06.2017r.),
Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Szachach (3-7.07.2017r),
Szkolenie Nauczycieli w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
W dniach 1-2.07.2017 w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się Międzynarodowa Wystawa Lotnicza FlyFest (szczegółowy program pod adresem http://www.flyfest.pl/).

Interpretacja komunikatu w czasie mistrzostw należy do Dyrektora turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023