Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXXII MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
IM. TADEUSZA GNIOTA
POLICE 5 lipca – 13 lipca 2017 r.
 
Cel turnieju:
·         kontynuacja inicjatywy ZNP rozgrywania turniejów szachowych poświęconych pamięci wybitnego szachisty-pedagoga Tadeusza Gniota,
·         popularyzacja szachów wśród pracowników oświaty i wychowania,
·         popularyzacja szachów w środowisku polickim,
·         umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz kontaktu sportowego z zawodnikami zagranicznymi.
 
Protektorat turnieju: Burmistrz Gminy Police
 
Organizator turnieju: Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Police
 
Sędzia główny: Witalis Sapis - sędzia klasy międzynarodowej (IA)
 
Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w dniach 5 lipca – 13 lipca 2017 w Klubie Nauczyciela w Policach, ul. Barnima 26
 
Uczestnictwo:
Prawo do uczestnictwa w turnieju posiadają:
·   imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni i czołowi zawodnicy polscy, z zastrzeżeniem, że w turnieju może wziąć udział max. 2 zawodników zagranicznych z jednej federacji o rankingu powyżej 2500 ELO,
·   zawodnicy polscy posiadający ranking ELO min. 2000,
·   organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju do 6 zawodników
o rankingu ELO poniżej 2000; ograniczenie to nie dotyczy zawodników zagranicznych imiennie zaproszonych.
 
System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 90 min. na 40 posunięć + 30 min. na dokończenie + 30 sek. na posunięcie (od początku partii dla zawodnika).
Istnieje możliwość zdobycia norm na tytuły międzynarodowe.
Turniej jest zgłoszony do FIDE.
 
Ramowy program turnieju:
4.07.2017 r. – godz. popołudniowe i wieczorne – przyjazd zawodników (Klub Nauczyciela, ul. Barnima 26)
5.07.2017 r. – godz. 12.00 – odprawa techniczna, godz. 15.30 – otwarcie turnieju,
I runda
6-8.07.2017 r. – godz. 15.30, rundy II-IV
09.07.2017 r. – godz. 10.00, runda V
09.07.2017 r. – godz. 18.00 – turniej błyskawiczny
10-12.07.2017 r. – godz. 15.30, rundy VI-VIII
13.07.2017 r. – godz. 10.00 – runda IX;  godz. 17.00 – zakończenie turnieju
Szczegółowy terminarz turnieju (godziny rozpoczęcia rund, posiłków) podany zostanie na odprawie technicznej.
 
Opłaty za turniej:
Zakwaterowanie: 360,- zł (pokoje 1-2 osobowe w SOSW w Policach przy ul. Korczaka - ok. 500 m od sali gry)
Wyżywienie: 360,- zł
Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach ww. kwoty w przededniu turnieju, istnieje możliwość skorzystania z baru w Klubie Nauczyciela. W dniu 5 lipca 2017 r. śniadanie o godz. 9.00.
 
Wpisowe:
- GM >2500 ELO (WGM >2400 ELO) - nie płacą, wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatora
- GM i IM o rankingu min. 2450 ELO oraz utytułowani imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni – nie płacą, zakwaterowanie na koszt organizatora
- zawodnicy o rankingu 2200-2449 ELO oraz nauczyciele (także nauczyciele akademiccy) - 130 zł
- pozostali – 200,- zł
 
Uwaga: Uczestnicy co najmniej 15 (piętnastu) MTSz im. T. Gniota – zakwaterowanie na koszt organizatora (nie dotyczy mieszkańców Polic i Szczecina)
 
W kosztach wpisowego uwzględniono obowiązkową opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach.
 
Opłaty za turniej (wpisowe + koszty pobytu) należy przesłać na konto Nauczycielskiego Klubu Szachowego „Śmiały” – Bank BPH S.A. Oddział w Policach, nr konta:
72 1060 0076 0000 4017 1002 2784 z dopiskiem „Turniej szachowy”
 
Dopuszcza się dokonanie opłat na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem
 
Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia do turnieju z podaniem kategorii, rankingu, przynależności klubowej, adresu i możliwości kontaktu telefonicznego należy kierować na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Policach ul. Barnima 26, 72-010 Police
Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drogą internetową (mailem oraz formularz na stronie www.smialy.pl).
 
Dodatkowe informacje:
tel. (91) 3 170 492 – Mieczysław Manik (godziny wieczorne)
tel. komórkowy 601 992 551
www.smialy.pl (patrz: formularz na stronie)
e-mail: smialy@smialy.pl
 
Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty upływa z dniem 1 lipca 2017 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłat.
 
Nagrody i ocena wyników:
I miejsce -   4 500,- zł + puchar
II miejsce -  3 500,- zł
III miejsce - 2 500,- zł
IV miejsce - 1 500,- zł
V miejsce -  1 100,- zł
Wysokość pozostałych nagród regulaminowych (miejsca 6-10) zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń. Przewiduje się nagrody specjalne: dla najlepszej zawodniczki (przy udziale min. 3 zawodniczek w turnieju); dla najlepszego nauczyciela (za I i II miejsce); dla najlepszego juniora (za I i II miejsce); dla najlepszego zawodnika <2300 Elo (za I i II miejsce); dla najlepszego mieszkańca Polic. Przy równej ilości punktów nagrody zostaną przydzielone według osiągniętego miejsca w tabeli przy zastosowaniu punktacji pomocniczej wg metody Horta.
 
Uwaga:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
 
Niestawienie się na odprawę techniczną w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie z turnieju z jednoczesną utratą kosztów wpisowego. Szczegółowy regulamin podany zostanie na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.
 
KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024