Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY
im. Józefa Dominika „Dobczyce 2017”
pod patronatem:
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego
Starosty Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala
Wójta Gminy Raciechowice Marka Gabzdyla


KOMITET ORGANIZACYJNY

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, tel. 12 2716757, www.mgokis.dobczyce.pl
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach - Sekcja Szachowa "Dominik", ul. Podgórska 2, www.tkkfdobczyce.pl
3. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 www.dobczyce.pl
4. Oddział PTTK Dobczyce, ul. Podgórska 1, Tel/fax 122711176


TERMIN I MIEJSCE

13 - 16.07.2017r. Turniej A o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce– Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce, ul. Szkolna 43

13 - 16.07.2017r. Turniej B o Puchar Prezesa Spółki Inf-Tech – Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce, ul. Szkolna 43

14.07.2017r. Turniej E - III Otwarte Mistrzostwa Przedszkolaków Gminy
i Miasta Dobczyce o Puchar Dyrektora MGOKiS – Regionalne Centrum - Oświatowo Sportowe Dobczyce ul. Szkolna 43

15 - 16.07.2017 r. Turniej C - Otwarte Mistrzostwa Amatorów Gminy i Miasta Dobczyce o Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego – Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce ul. Szkolna 43

15 - 16.07.2017r. Turniej D dla juniorów urodzonych w 2004 r. i młodszych
o Puchar Prezesa TKKF w Dobczycach - Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe Dobczyce, ul. Szkolna 43

21.07.2017 r. Turniej "dwójek i rodzin" im. Edwarda Miki – zamek
w Dobczycach

22.07.2017 r. Turniej błyskawiczny o Puchar Wójta Gminy Raciechowice, Zespół Szkół nr 1, Raciechowice 106
SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej A dla zawodników z rankingiem ELO lub PZSzach powyżej 1800. Organizator w indywidualnych przypadkach może dopuścić zawodników z niższym rankingiem pod warunkiem terminowego zgłoszenia.

Turniej B dla zawodników z rankingiem ELO lub PZSzach mniejszym bądź równym 1800.

Turnieje A i B rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
i podlegają ocenie rankingowej FIDE.

Turniej C dla zawodniczek i zawodników o rankingu PZSzach do 1400 bez ograniczeń wiekowych grany na dystansie 9 rund. Możliwość zdobycia kategorii do IV włącznie.

Turniej D dla juniorów urodzonych w 2004 r. i młodszych (7 rund). Możliwość zdobycia kategorii do II włącznie.

Turniej E Otwarte Mistrzostwa Przedszkolaków Gminy i Miasta Dobczyce dla dzieci urodzonych w 2010 r. i młodszych grany na dystansie 9 rund. Możliwość zdobycia kategorii do IV włącznie.

Turniej "dwójek i rodzin" 2 - osobowe zespoły, osobna klasyfikacja rodzin,
o najbliższym pokrewieństwie np. rodzic z dzieckiem, rodzeństwo. Turniej
„dwójek i rodzin” zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P-10. Osoby reprezentujące ten sam zespół nie będą kojarzone do gry ze sobą.

Turniej błyskawiczny zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund tempem gry P-5.TEMPO GRY

Turnieje A i B zostaną rozegrane tempem 1,5 godziny na partię + 30 sekund za każde wykonane posunięcie.
W turniejach C oraz E obowiązywać będzie tempo 30 minut na partię dla zawodnika, a w turnieju D po 1 godzinie na partię dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na partię do 15 minut.WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo do uczestnictwa w festiwalu mają zawodnicy, którzy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem swojej grupy zostaną zgłoszeni do turnieju poprzez serwis chessarbiter.com. Ewentualnie zgłoszeń można dokonywać telefonicznie w godzinach wieczornych pod numerem 507930509 lub mailem szachy@tkkfdobczyce.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, kategorię, ranking, pełną datę urodzenia, nazwę reprezentowanego klubu, turnieje w których zamierzają grać. Zawodnikom zagranicznym organizatorzy wyślą potwierdzenie przyjęcia do turnieju na adres wskazany w zgłoszeniu. Bez tego potwierdzenia zawodnicy zagraniczni mogą być niedopuszczeni do gry. Zgłoszenie po terminie możliwe w miarę wolnych miejsc.


WPISOWE

Wysokość wpisowego do turniejów:

• Turniej A: 120 zł, juniorzy do 18 lat 100 zł
• Turniej B : 100 zł, juniorzy do 18 lat 80 zł
• Turniej C : 30 zł
• Turniej D : 40 zł
• Turniej E : 20 zł
• Turniej "dwójek i rodzin" : 40 zł za zespół
• Turniej błyskawiczny: 20 zł

Wpłaty będą przyjmowane w biurze festiwalu. W kwocie wpisowego uwzględniono opłatę klasyfikacyjno rankingową. Mieszkańcy gminy Dobczyce płacą 50% wpisowego w przypadku terminowego zgłoszenia.


PROGRAM FESTIWALU

13.07.2017 (czwartek)

od 8:30 rejestracja zawodników do turniejów A i B, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, ul. Szkolna 43
9:30 odprawa techniczna dla zawodników turniejów A i B
9:45 wywieszenie list startowych turniejów A i B
10:00 runda I turniejów A i B
15:00 uroczyste otwarcie Festiwalu
16:00 runda II turniejów A i B

14.07.2017 (piątek)

od 8:30 rejestracja zawodników do turnieju E, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, ul. Szkolna 43
9:30 odprawa techniczna dla zawodników turnieju E
9:45 wywieszenie listy startowej turnieju E
10:00 runda III turniejów A i B, rozpoczęcie turnieju E
15:30 zakończenie turnieju E
16:00 runda IV turniejów A i B


15.07.2017 r. (sobota)

od 8:30 rejestracja zawodników do turniejów C i D, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, ul. Szkolna 43
9:30 odprawa techniczna dla turniejów C i D
9:45 wywieszenie listy startowej turniejów C i D
10:00 rozpoczęcie turnieju C (5 rund), rozpoczęcie turnieju D (4 rundy)
10:00 runda V turniejów A i B
16:00 runda VI turniejów A i B


16.07.2017 r. (niedziela)

10:00 ciąg dalszy turnieju C (4 rundy) i D (3 rundy).
10:00 runda VII turniejów A i B
11:00 symultana na Rynku w Dobczycach
16:00 uroczyste zakończenie festiwalu, widowisko żywe szachy


21.07.2017 r. (piątek)

od 16:00 rejestracja zawodników do turnieju "dwójek i rodzin", przyjmowanie wpisowego w miejscu gry - zamek w Dobczycach
16:30 start turnieju (9 rund, P-10)

22.07.2017r. (sobota)

od 9:30 rejestracja zawodników do turnieju błyskawicznego, przyjmowanie wpisowego w miejscu gry
10:00 start turnieju (11 rund, P-5)


NAGRODY

Turniej A - I miejsce - 2000zł oraz Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, II miejsce - 1500zł, III miejsce - 1000zł, najlepszy zawodnik do rankingu 2000 - 300zł, za miejsca IV-VI nagrody rzeczowe.

Turniej B - I miejsce - 1000zł oraz Puchar Prezesa Spółki Inf-Tech,
II miejsce -700zł, III miejsce 500zł, najlepszy zawodnik do rankingu 1600 – 200zł, za miejsca IV-VI nagrody rzeczowe. Puchar dla najlepszego zawodnika do lat 18 z gminy Dobczyce.

Turniej C - I miejsce - 300zł oraz Puchar Starosty Powiatu Myślenickiego,
II miejsce -200zł, III miejsce 100zł za miejsca IV-VI nagrody rzeczowe.

Turniej D – I miejsce - 300zł oraz puchar Puchar Prezesa TKKF w Dobczycach, II miejsce - 200 zł, III miejsce - 100zł, za miejsca IV-X nagrody rzeczowe.

Turniej E - nagrody rzeczowe i puchar Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.

Turniej "dwójek i rodzin" im. Edwarda Miki - nagrody pieniężne dla najlepszych "dwójek" oraz najlepszych rodzin. Wysokość nagród pieniężnych będzie zależna od ilości drużyn i będzie podana w trakcie turnieju.

Turniej błyskawiczny - nagrody pieniężne dla czołowych miejsc, dla zwycięzcy Puchar Wójta Gminy Raciechowice. Wysokość nagród pieniężnych będzie zależna od ilości zawodników i będzie podana w trakcie turnieju.

Podana wysokość nagród to kwoty brutto. Powyżej kwoty 760 zł od nagród finansowych należy odliczyć 10% podatek.


IMPREZY TOWARZYSZĄCE

16.07.2017r. (niedziela) godz. 11:00 symultana szachowa w Rynku w Dobczycach.
16.07.2017r. (niedziela) godz. ~16.30 widowisko żywe szachy na scenie Dni Dobczyc.
15-17.07.2017r. Dni Dobczyc /wg odrębnego programu/.UWAGI

Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie. W turniejach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSZACH. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w Festiwalu tylko pod opieką dorosłych. Ostateczna interpretacja niniejszego informatora należy do organizatora, który zastrzega sobie również prawo do wniesienia niezbędnych zmian.

DOJAZD DO DOBCZYC

Informacje o dojazdach można znaleźć na stronie:
http://www.dobczyce.pl/dla-turystow/dojazd-do-dobczyc-i-komunikacja-z-okolicznymi-miejscowo%C5%9Bciami.html


NOCLEGI

Informacje o noclegach można znaleźć na stronie: http://www.dobczyce.pl/dla-turystow/noclegi

PATRONAT MEDIALNY

• DOBCZYCKI PORTAL INFORMACYJNY
• DZIENNIK POLSKI
• MIESIĘCZNIK „TAPETA”
• ITV MYŚLENICE


KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy Festiwalu udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Festiwalu, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie)
2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MGOKiS i TKKF Dobczyce na potrzeby organizacji Festiwalu

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024