Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


8. MŁODZIEŻOWY TURNIEJ SZACHOWY
„LATO 2017” POWIAT KAMIENNA GÓRA
REGULAMIN


1.CEL : Popularyzacja gry szachowej ;
Promocja walorów turystycznych miasta i powiatu Kamiennej Góry;

2.ORGANIZATOR: UKS „Zadrna” Kamienna Góra
-realizacja zadania publicznego –ze Starostwem Powiatowym Kamienna Góra

3.TERMIN: 16.07.2017 (niedziela) godz.10,00 – 16,00

4.MIEJSCE:
Kamienna Góra - RATUSZ - Sala Witrażowa

Zgłoszeni do turnieju o ewentualnej zmianie zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie, e=mail)

5. ZGŁODSZENIA: 10.07.2017 na adres: Centrum Kultury, ul. Kościuszki 4
58.400 mienna Gora, lub na arkuszu zgłoszeńChessArbiter Pro
pod datą 16.07.2017 lub adres sędziego: Stefan Hałubek tel. 604447410
e-mail: sthal@interia.pl

6.SYSTEM, PRZEPISY: System szwajcarski, 9 rund, tempo: 2 x 15 minut na partię
Przepisy gry wg kodeksu szachowego FIDE (szachy szybkie)
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

7.WPISOWE: Wpisowe wynosi 10 zł od zawodnika ,
juniorzy z powiatu Kamienna Góra,– zwolnieni z wpisowego

8.NAGRODY: Zwycięzcy w grupach wiekowych otrzymują puchary i dyplomy.
w każdej grupie za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
Grupy wiekowe: do 8 lat – urodz. 2009 i młodsi
do 10 lat – (2007 – 2008)
do 15 lat – (2002 – 2006)
do 20 lat – (1997 – 2001)
Nagrody specjalne; dla najlepszej dziewczyny, dla najmłodszego zawodnika.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe plakietki.

9.TERMINARZ: 17.07.2017 do godz.09,50 – potwierdzenie udziału, opłaty wpisowego
10,00– otwarcie turnieju
10,15 – 15,30 rozegranie I - IX rundy;
16,00 – zakończenie, wręczenie nagród.

10,ORGANIZACYJNE: Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu .
ZAPRASZAMY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023