Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Międzynarodowy Festiwal Szachowy „ KLUKOM CHESS 2017”
z okazji XX lecia Uczniowskiego Klubu Szachowego Skoczek Choszczno
Choszczno, 24-30 lipca 2017 roku

Komunikat
I. Organizator :

a) Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno

II. Sponsorzy, współorganizatorzy :

a) Starostwo powiatowe w Choszcznie
b) Urząd Miejski w Choszcznie
c) Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie
d) Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy Choszczno

III. Kierownictwo festiwalu :

a) Dyrektor : Oskar Rosłon , tel. 728-498-694
b) Obsługa techniczna, informacje : Krzysztof Dłużyński, tel. 607-302-720
c) Promocja turnieju : Piotr Jarzyna, tel. 604-691-579

IV. Termin i miejsce festiwalu :

a) Festiwal odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2017 roku ( poniedziałek- niedziela ) w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym, ul. Sportowa 1, 73-200 Choszczno.

V. System i tempo gry:

a) Turnieje OPEN A i B rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
b) Tempo gry: 60 minut + 30 sekund za każde posunięcie.

VI. Zgłoszenia:

a) Zgłoszenia do turniejów OPEN A i B należy dokonać na stronie Festiwalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lipca 2017 r.
b) Wpisowe do wybranego turnieju uiszcza się przelewem na konto klubu UKSz SKOCZEK Choszczno.
c) Dane do przelewu :
UKSz SKOCZEK , 73-200 Choszczno, ul. Boh.Warszawy 17.
Nr konta - 81-8359-0005-0040-7753-2004-0001 w GBS O/Choszczno .
W tytule przelewu należy podać : Wpisowe – Festiwal „KLUKOM CHESS 2017” -imię i nazwisko, ew. klub, kat. szachowa.

d) Wpisowe uiszczone po terminie określonym w pkt. a. wzrasta o 20 zł.
e) Przy wycofaniu zgłoszenia w terminie krótszym niż 72 godziny przed godziną rozpoczęcia I rundy, zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. Wpisowe :

a) Turniej OPEN A:
dla zawodników z co najmniej II kategorią szachową i maksymalnym rankingiem FIDE 2199.
-Wpisowe do turnieju: 120 złotych.

b) Turniej OPEN B:
dla zawodników z maksymalnie II kategorią szachową i rankingiem FIDE do 1700.
-Wpisowe do turnieju: 70 złotych.

c) Turnieje będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Wysokość wpisowego uwzględnia opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.
d) Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turniejów kilku zawodników nie spełniających kryterium rankingowego.
e) Zawodnicy polscy bez CODE FIDE podają przy rejestracji adres e-mail. Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani podać swój CODE FIDE. Zawodnicy polscy nie posiadający ID CR zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego nr 2 lub 5 PZSzach.

VIII. Harmonogram :
Niedziela 23.07.2017
Od godz. 16:00 - kwaterowanie
18:30-19:30 - kolacja
Poniedziałek 24.07.2017
08:00-09.00 - śniadanie
09.30 – weryfikacja listy startowej; odprawa techniczna
10:00-13.30 – I runda
14:00-15:00 – obiad
15:30-18:30 – czas wolny
18:30-19:30 - kolacja
Od 20:30 – ognisko integracyjne

Wtorek 25.07.2017
08:00-09.00 - śniadanie
09:30-13:00 – II runda
13:30-14:30 -obiad
15:00-18:30 – III runda
18:30-19:30 -kolacja
Środa 26.07.2017
08:00-09.00 - śniadanie
09:30-13:00 – IV runda
13:30-14:30 - obiad
15:00-17:30- KLUKOM BLITZ FIDE 2017- turniej szachów błyskawicznych
18:30-19:30 - kolacja

Czwartek 27.07.2017
08:00-09.00 - śniadanie
09:30-13:00 – V runda
13:30-14:30 - obiad
15:00-18:30 – VI runda
18:30-19:30 - kolacja

Piątek 28.07.2017
08:00-09.00 - śniadanie
09:30-13:00 – VII runda
13:00-14:00 - obiad
15:00-19:00- uroczysta gala z okazji XX lecia UKSz SKOCZEK Choszczno
19:30-20:30 – kolacja

Sobota 29.07.2017
08:00-09.00 - śniadanie
09:00-13:30 – KLUKOM RAPID FIDE 2017- turniej szachów szybkich
13:30-14:30 - obiad
15:00-18:30 – VIII runda
18:30-19:30 – kolacja
Od 20:00 – impreza towarzysząca

Niedziela 30.07.2017

08:00-09.00 - śniadanie
09:30-13:00- runda IX
Od 13:30- Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród.


IX. Nagrody:
OPEN A:
a) 10 nagród finansowych z wpisowego.
b) Puchary za miejsca I-III.
c) Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora,
d) Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety,
e) Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika 65+
f) Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna,

OPEN B:
a) 3 nagrody finansowe z wpisowego.
b) Puchary za miejsca I-III.
c) Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X
d) Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 12
e) Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety,
f) Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika.
g) Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna,
Nagrody w poszczególnych turniejach nie są dublowane ; zawodnik za udział w wybranym turnieju ma prawo wyłącznie do jednej nagrody. Nagrodę należy odebrać osobiście na uroczystości zakończenia Festiwalu, w przeciwnym razie przepada na rzecz organizatorów.

X. Zakwaterowanie i wyżywienie:

a) Organizator nie pośredniczy w załatwianiu noclegów oraz wyżywienia.
b) REZERWACJA POKOI : Osobiście przez panią Edytę Marciniak – Dyrektor OSiR w Choszcznie Telefonicznie - Tel 665-661-029 E-mail : osw@choszczno.pl
Najpóźniej do : dnia 07 lipca 2017 r. (piątek, do godz. 15.00).
Obsługa w obcych językach : niemiecki, angielski, rosyjski.
Uwaga : z przyczyn niezależnych od Organizatora (znaczący wzrost kosztów), cena może być podwyższona, maksymalnie do 65 zł/ osoba za dobę.
c) Istnieje możliwość rezerwacji noclegu we własnym zakresie w innym ośrodku.

XI. Uwagi końcowe:

a) Komunikaty imprez towarzyszących są odrębnymi dokumentami,
b) Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją komunikatu,
c) Istnieje możliwość zakupienia samych obiadów w hotelu w cenie 15zł.
d) Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
e) Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.
f) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
h) Obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
i) Organizatorzy o imprezach towarzyszących będą informowali z wyprzedzeniem.
j) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024