Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej szachowy „Pod chmurką” 09.09.2017 r.
podczas Festynu sportowo-historycznego w Przemkowie
Pod honorowym patronatem Pani Minister Elżbiety Witek

1. Cel turnieju: Umożliwienie rywalizacji sportowej młodych szachistów, propagowanie szachów wśród dzieci
i młodzieży, umożliwienie zbierania doświadczeń turniejowych, rozwój logicznego myślenia, pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
2. Organizatorzy: UKS „Szach-Mat Przemków”, Dolnośląska Grupa Eksploracyjna „LEGION”, Helena Krupska Radna Gminy Przemków
3. Grupy turniejowe:
- grupa A - turniej dla zawodników do lat 10
- grupa B – Open
4. Miejsce : Turniej zostanie rozegrany na terenie boiska sportowego UKS Przemków Huta (ul. Akacjowa) podczas Festynu Sportowo-Historycznego
5. Termin 09.09.2017 r. godz. 10.00 (zapisy od 9.30)
6. Uprawnieni do gry: Wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez zgłoszenia w turniejach w serwisach:
Grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4878
Grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4877
lub telefonicznie pod nr 782-881-652 lub przez e-mail: szach-matprzemkow@wp.pl
Ilość miejsc ograniczona do 50 zawodników

7. System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: po 15 min.
8. Sędzia: Artur Adamek – sędzia klasy państwowej
9. Nagrody: Puchary za m-ca I-III w grupie A i B oraz nagrody rzeczowe
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają drobne upominki
W trakcie turnieju odbywać się będzie festyn sportowo-historyczny z różnymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
10. Uwagi końcowe:
a) Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego
b) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień
c) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie
d) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez UKS „Szach-Mat Przemków” (zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych UKS „Szach-Mat Przemków”.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024