Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXVII Memoriał Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka
OPEN FIDE

Turniej pod patronatem Burmistrza Choszczna

REGULAMIN

I . Cel rozgrywek :
a) Propagowanie Królewskiej Gry w regionie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
b) Uczczenie pamięci dwóch choszczeńskich szachistów.
c) Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.

II . Organizatorzy :
a) Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
b) Choszczeński Dom Kultury

IIa . Sponsorzy :
a) Urząd Miasta i Gminy Choszczno.
b) Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
c) Centrum Rekreacyjno-Sportowe Choszczno.

III . Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany w dniach 16-17 września 2017 r. (sobota-niedziela) w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

Ramowy harmonogram czasowy
Data
Godzina
Wydarzenie
16 września 2017 r.
(sobota)

09:00-09:30
Potwierdzanie obecności; wpłacanie wpisowego
od 09:30
Weryfikacja listy startowej
09:45
Uroczyste otwarcie XXVII Memoriału
10:00
Początek rundy I
10:55
Początek rundy II
12:00
Początek rundy III
13:00
Początek rundy IV
14:00
Początek rundy V
15:00-15:15
Uroczyste zakończenie turnieju OPEN B
15:15
Początek rundy VI
17 września 2017 r.
(niedziela)

10:00
Początek rundy VII
11:00
Początek rundy VIII
12:00
Początek rundy IX
13:00
Początek rundy X
14:00
Początek rundy XI
od 15:30
Uroczyste zakończenie , wręczenie nagród
IV . Uczestnictwo i wpisowe:
a) Obowiązuje wpisowe, płatne gotówką na sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju :
1. seniorzy : 25 zł,
2. juniorzy do lat 18-tu (rocznik 1999 i młodsi) oraz seniorzy powyżej 65 lat (rocznik 1952 i wcześniejszy) : 20 zł.
3. członkowie UKSz SKOCZEK Choszczno: 20 zł.
b) Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.
c) Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:
1. za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro :
2. drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl
d) Zgłoszenia dokonywane w sposób określony w pkt c przyjmowane są wyłącznie do dnia 15 września 2017 r. (piątek), do godziny 15.00.
e) Osoby zgłaszające się po upływie terminu zgłoszeń określonym w pkt d., mogą zostać dopuszczone do udziału w turnieju, wyłącznie za zgodą Sędziego, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca oraz opłacenia podwyższonego o 10 złotych wpisowego określonego w pkt a.
f) Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do maksymalnie 75 osób.
g) W przypadku napływu dużej ilości zgłoszeń, przekraczającej ilość określoną w pkt f., Sędzia główny może zadecydować o czasowym albo stałym zamknięciu listy startowej przed upływem terminu określonego w pkt d.

V. System rozgrywek i tempo gry:
a) System szwajcarski, 11 rund, kojarzenie komputerowe.
b) Tempo gry: 15 minut +10 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na zakończenie partii
c) Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

VI. Punktacja i ocena wyników:
a) Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.
b) O kolejności miejsc decydują kolejno:
1. liczba zdobytych punktów,
2. Buchholz cut-1
3. średni Buchholz
4. pełny Buchholz
5. progresja

VII. Sprawy sędziowskie:
a) Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
b) Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
c) Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
d) Uczestnicy będący w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast usuwani przez Sędziego głównego z turnieju, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
e) Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

VIII. Nagrody:
Przewiduje się następujące trofea i nagrody za uzyskane wyniki :
a) Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN otrzyma puchary.
b) Pięciu najlepszych zawodników otrzyma nagrody pieniężne z wpisowego po odliczeniu kosztów organizacyjnych.
c) Nagrody rzeczowe w klasyfikacji OPEN za miejsca VI-XV.
d) Najlepszy junior w wieku do lat 12 otrzyma puchar.
e) Trzech najlepszych juniorów w wieku do lat 12 otrzyma nagrody rzeczowe.
f) Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.
g) Nagroda dla najstarszego zawodnika.
h) Nagroda dla najlepszego seniora w wieku powyżej 65 lat.
i) Puchar i nagroda dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

Nagrody nie będą dublowane. Wysokość nagród finansowych zostanie podana najpóźniej przed rozpoczęciem czwartej rundy. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku jest wręczana następnemu w kolejności zawodnikowi. Nagrody, które nie zostaną wręczone podczas ceremonii zamknięcia turnieju, przepadają na rzecz Organizatorów.

IX. Wyżywienie:
a) Zawodnicy podczas turnieju organizują wyżywienie we własnym zakresie.
b) Organizatorzy zapewniają bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

X. Uwagi końcowe:

a) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, zdjęcia, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
c) Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
d) Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
e) Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
f) Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


Komitet Organizacyjny
Zarząd UKSz Skoczek Choszczno


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023