Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
turnieju szachowego dla Dzieci i Młodzieży
„Oława Autumn Chess Classic 2017”

ORGANIZATORZY:
Klub MGLKSz Parnas Oława
Centrum Sztuki w Oławie

CEL TURNIEJU:
- popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętności szachowych dzieci i młodzieży
- umożliwienie młodym szachistom zdobywania kategorii szachowych i podnoszenia umiejętności

TERMIN I MIEJSCE:
16-17 września (sobota-niedziela) 2017r., godz. 10:00 (zapisy do godz. 9:45)
Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
Bardzo prosimy o przybycie w dniu rozpoczęcia turnieju na godz. 9:45, ewentualnie telefoniczne potwierdzenie udziału do tej godziny.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń do turnieju można dokonać na adres e-mail: lklykow@poczta.onet.pl, w serwisie
ChessArbiter, telefonicznie pod numerem 600-058-027 lub na sali gry w godz. 9.00-9.45 w dniu zawodów.
UWAGA! Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału. W przypadku dużej ilości chętnych zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, by każdy mógł wziąć udział, ale nie możemy zagwarantować, że wystarczy sprzętu. Dziękujemy! :)

SERWISY TURNIEJOWE:

Grupa A -> http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5319/
Grupa B -> http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5320/
Grupa A -> http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5321/
Grupa OPEN -> http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5322/
OPEN Niedzielny -> http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5323/SYSTEM ROZGRYWEK:
Grupa „A” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy co najmniej 1700) – 5 rund systemem szwajcarskim lub kołowym („każdy z każdym”) w przypadku mniejszej ilości uczestników. Turniej będzie liczony do oceny rankingowej FIDE.
Grupa „B” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy 1600-1700) – 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników,
Grupa „C” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy 1250-1400) – 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników,

UWAGA! W przypadku mniejszej ilości chętnych do gry w którejś z grup organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia Grup B oraz C, przy czym prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla uczestników z rankingiem do 1400. Jeżeli osoba zapisana do grupy C zajmie miejsce na podium, zostanie wyróżniona jako uczestnik Grupy B, chyba że wyrazi wolę zostania sklasyfikowaną w ramach Grupy C. Ponadto, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia w każdej z grup A-C do 2 osób w wieku 19-21 lat.

Grupa „OPEN” (dla szachistek i szachistów z rankingiem krajowym do 1250) - w zależności od ilości chętnych system szwajcarski lub kołowy na dystansie 6 rund.
Grupa „OPEN niedzielny” (dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych ani rankingowych) - w zależności od ilości chętnych system kołowy lub szwajcarski na dystansie 5 rund (UWAGA! Uczestnicy Grupy „OPEN” oraz Rodzice i Opiekunowie uczestników Grup A-C nie płacą wpisowego. Można rozegrać jedną albo nawet dwie dodatkowe rundy w zależności od tego, jak długo będą jeszcze grały Grupy A-B. Rozgrywki w tej grupie mają charakter w dużej mierze towarzyski, ale jest możliwość wypełnienia normy na V lub IV kategorię. Do uczestnictwa w tym turnieju szczególnie gorąco zapraszamy Rodziców i opiekunów!)
TEMPO GRY:
W Grupie A: 60 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany ruch;
W Grupach B i C: 30 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany ruch;
W Grupach OPEN i OPEN Niedzielny - 30 minut na partię dla każdego zawodnika.

Ponadto, w grupach A-C obowiązuje zapis partii. Od obowiązku zapisu partii mogą zostać zwolnione Dzieci niepełnosprawne oraz w wieku przedszkolnym, w uzasadnionych przypadkach również uczniowie I klasy szkoły podstawowej. Uczestnik nieprowadzący zapisu partii będzie miał zmniejszony czas do namysłu.


WPISOWE I INNE OPŁATY:
W Grupie A obowiązuje wpisowe w wysokości 40zł, w Grupach B-C oraz OPEN - 30 zł. Wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów nagród oraz opłat klasyfikacyjno-rankingowych. W przypadku rodzeństw wpisowe za drugie Dziecko wynosi 20zł, za trzecie 10zł.
W Grupie „OPEN Niedzielny” wpisowe wynosi 10 zł.


HARMONOGRAM ROZGRYWEK:

Sobota, 16 września 2017 r.

09:00-09:45 Zapisy, potwierdzanie zapisów i inne formalności
09:45-10:00 Odprawy techniczne wszystkich Grup

GRUPA A

10:00-19:00 Rundy I-III (Po zakończeniu ostatniej partii II rundy 30 minut przerwy)

GRUPY B i C

10:00-18:30 Rundy I-IV (Po zakończeniu ostatniej partii III rundy 30 minut przerwy)

GRUPA OPEN

10:00-16:00 Rundy I-VI (W praktyce rozgrywki w tej Grupie kończą się zazwyczaj około godz. 14:00); Zakończenie turnieju w tej Grupie odbędzie się do godziny po zakończeniu ostatniej partii (nie później niż o godz. 16:00)


Niedziela, 17 września 2017 r.

GRUPA A
10:00-16:00 Rundy IV-V
16:00 Zakończenie turnieju (GRUPY A-C)

GRUPY B i C

10:00-16:00 Rundy V-VII
16:00 Zakończenie turnieju (GRUPY A-C)

GRUPA OPEN niedzielny

10:00-15:00 Rundy I-V
16:00 Zakończenie turnieju (Razem z Grupami A-C)

UWAGA! Kolejne rundy będą się rozpoczynały bezpośrednio po zakończeniu poprzednich!


NAGRODY:
Dla Zwycięzców puchary, dla zdobywców pierwszych trzech miejsc oraz najlepszych Dziewczynek w każdej grupie – nagrody rzeczowe związane z tematyką szachową (UWAGA!! Nie dotyczy to Grupy „OPEN Niedzielny”, w której będzie książka za 1 miejsce plus dyplomy i słodkie upominki!).
Nagroda dla najmłodszego uczestnika Grupy OPEN.
Nagrody nie są łączone - jedna osoba może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę. Zasada ta nie dotyczy nagrody dla najmłodszego uczestnika.
Dyplomy dla wszystkich uczestników.
Słodki upominek dla każdego uczestnika.


INNE:
W pierwszym dniu zawodów przewidziane jest utworzenie kącika zabawy dla młodszych Dzieci.
Podczas zawodów dostępne będą napoje, a także będzie możliwość zamówienia obiadu na salę gry.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie (w przypadku systemu szwajcarskiego w Grupach OPEN) komputerowe.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialni są Rodzice. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Ośrodek Kultury w Oławie (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Klubu MGLKS Parnas Oława oraz Ośrodka Kultury w Oławie.


Serdecznie zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024