Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Seniorów Starszych (+55)
w szachach szybkich
OPEN FIDE


REGULAMIN

I . Cel rozgrywek :
a) Wyłonienie najlepszych szachistów województwa zachodniopomorskiego wśród zawodniczek i zawodników w wieku powyżej 55 lat.
b) Sportowa aktywizacja ludzi starszych,
c) Propagowanie Królewskiej Gry w regionie,
d) Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.

II . Organizatorzy :
a) Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
b) Choszczeński Dom Kultury

IIa . Sponsorzy :

III . Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany w dniu 30 września 2017 r. (sobota) w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

Ramowy harmonogram czasowy
Data
Godzina
Wydarzenie
30 września 2017 r.
(sobota)

09:00-09:45
Potwierdzanie obecności; wpłacanie wpisowego
od 09:45
Weryfikacja listy startowej
09:55
Uroczyste otwarcie Mistrzostw
Od 10:00
Początek turnieju
od 15:30
Uroczyste zakończenie , wręczenie nagród


IV . Uczestnictwo i wpisowe:
a) Turniej ma charakter otwarty dla wszystkich osób w wieku równym i powyżej 55 lat (rocznik 1962 i starsi), bez względu na płeć, przynależność klubową, posiadany ranking, miejsce zamieszkania itd.
b) Obowiązuje wpisowe 15 zł, płatne gotówką na sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju . Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.
c) Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:
1. za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro :
2. drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl
d) Zgłoszenia dokonywane w sposób określony w pkt c przyjmowane są wyłącznie do dnia 29 września 2017 r. (piątek), do godziny 15.00.
e) Osoby zgłaszające się po upływie terminu zgłoszeń określonym w pkt d., mogą zostać dopuszczone do udziału w turnieju, wyłącznie za zgodą Sędziego, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca oraz opłacenia podwyższonego o 10 złotych wpisowego określonego w pkt b.
f) Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do maksymalnie 75 osób.
g) W przypadku napływu dużej ilości zgłoszeń, przekraczającej ilość określoną w pkt f., Sędzia główny może zadecydować o czasowym albo stałym zamknięciu listy startowej przed upływem terminu określonego w pkt d.

V. System rozgrywek i tempo gry:
a) System szwajcarski, 9 rund, kojarzenie komputerowe.
b) Tempo gry: 13 minut +3 sekundy za każde posunięcie dla zawodnika na zakończenie partii
c) Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

VI. Punktacja i ocena wyników:
a) Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.
b) O kolejności miejsc decydują kolejno:
1. liczba zdobytych punktów,
2. Buchholz cut-1
3. średni Buchholz
4. pełny Buchholz
5. progresja

VII. Sprawy sędziowskie:
a) Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
b) Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
c) Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
d) Uczestnicy będący w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast usuwani przez Sędziego głównego z turnieju, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
e) Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

VIII. Nagrody:
Przewiduje się następujące trofea i nagrody za uzyskane wyniki :
a) Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN otrzyma puchary, medale oraz nagrody finansowe z części wpisowego, po potrąceniu kosztów organizacyjnych.
b) Trzech najlepszych zawodników w następujących kategoriach wiekowych :
- powyżej 80 lat (rocznik 1937 i starsi),
- powyżej 70 lat (rocznik 1947 i starsi),
- powyżej 60 lat (rocznik 1957 i starsi),
otrzyma medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody nie będą dublowane. W pierwszej kolejności będą wręczane nagrody wymienione w pkt a, a następnie nagrody wymienione w pkt b, w kolejności od kategorii wiekowej najstarszej do najmłodszej. Wysokość nagród finansowych zostanie podana najpóźniej przed rozpoczęciem czwartej rundy. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku jest wręczana następnemu w kolejności zawodnikowi. Nagrody, które nie zostaną wręczone podczas ceremonii zamknięcia turnieju, przepadają na rzecz Organizatorów.

IX. Wyżywienie:
a) Zawodnicy podczas turnieju organizują wyżywienie we własnym zakresie.
b) Organizatorzy zapewniają bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

X. Uwagi końcowe:

a) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, zdjęcia, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
c) Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
d) Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ryzyko. Obowiązek ubezpieczenia się od negatywnych zdarzeń związanych z udziałem w turnieju ciąży na uczestniku zawodów.
f) Organizatorzy nie zapewniają stacjonarnej pomocy medycznej oraz nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem uczestników w turnieju.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


Komitet Organizacyjny
Zarząd UKSz Skoczek Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023