Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego o puchar prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" 2017


Cele turnieju

Popularyzacja gry w szachy w środowisku.

Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).

Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"

Miasto Oleśnica

UKS "Pogoń Oleśnica"

Czas i miejsce turnieju

Turniej odbędzie się 01 października 2017 r. od godz. 12.00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" ul. Kochanowskiego 5 56-400 Oleśnica

Uczestnicy

W turnieju może uczestniczyć każdy

W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:

Kategoria Juniorzy – do 15 roku życia

Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej

Kategoria Gracze Klubowi – zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)

Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 01 października 2017 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessarbiter

Terminarz rozgrywek:

OTWARCIE ZAWODÓW godz. 12.00–12.05I runda – godz. 12.05-12.35II runda – godz. 12.40-13.10III runda –godz. 13.15-13.45IV runda – godz. 13.50-14.20V runda – godz. 14.25-14.55VI runda – godz. 15.00-15.30VII runda – godz.15.35-16.05VIII runda – godz.16.10-16.40X runda – godz.16.45-17.15ZAKOŃCZNIE godz. 17.30

Zasady gry

Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 15 minut na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

- Średni Buchholz,

- Buchholz,

- Ilość zwycięstw,

- Progres

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny – Artur Paprocki.

Nagrody

Za miejsca 1 w poszczególnych grupach puchar, dyplom, i nagroda rzeczowa, za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety.

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023