Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Jesienny Wyścig po Kategorie

14-15.10.2017

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A – dla zawodników z rankingiem od 1600 PZSzach i do 1600 FIDE – Turniej zgłoszony do FIDE http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6033/
Grupa B – dla zawodników z rankingiem 1400 PZSzach http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6034/
Grupa C – dla zawodników z rankingiem 1100–1250 PZSzach http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6035/

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe do Grupy A – 50 PLN, Grupy B, C, – 30 PLN. Wpisowe płatne gotówką na przed zawodami lub przelewem na konto klubu: 81 2030 0045 1110 0000 0422 1930 (BGŻ) do 13.10.2017

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie http://www.chessarbiter.com, emailem: rafal@siwik.pl
SMS: 78 3333 900 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Wszystkie grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim lub kołowym (w zależności od frekwencji) na dystansie 7 rund,
Tempo gry: 30 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
14.10.2017 – sobota:
9:00 – 9:45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników
10:00 – rundy I–IV,
15.10.2017 – niedziela:
10:00 – rundy V–VII
Zakończenie każdej grupy nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

NAGRODY:
We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe. W każdej grupie co najmniej trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody.

INNE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę w grupie A, B i C wynosi 30 minut.
Liczba miejsc ograniczona do 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024