Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY ZIEMI GÓROWSKIEJ
Komunikat organizacyjny

I. CEL TURNIEJU
Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE Poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych Ziemi Górowskiej

II. MIEJSCE I TERMIN
SCHRONISKO „POD LIPAMI’ W JEMIELNIE w dniach 27-28-29 października 2017r.

III. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Starszych „Aktywni” w Jemielnie – Sekcja Szachowa

IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną rozegrane w jednej grupie, zgłoszonej do oceny rankingowej ELO: zawodnicy grają na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 60 minut na partie dla zawodnika.
IV. Zgłoszenia chessarbiter lub inotna-one@wp.pl
Wpisowe do turnieju:
Wynosi 60,00 zł od zawodnika, 40,00 zł emeryci i zawodnicy do lat 12.
Oprócz wpisowego podczas turniejach obowiązuje stawka opłaty rankingowa PZSzach, w wysokości 20 zł.
Wpłaty należności na konto:
Stowarzyszenie „Aktywni” Jemielno,
Bank Spółdzielczy w Górze
Nr konta 62 8663 0007 0008 0020 5522 0001, wpłaty do 20.10.2017.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 Puchary, dyplomy oraz:
 I miejsce - 500,00 zł
 II miejsce - 350,00 zł.
 III miejsce – 200,00 zł
 IV –VI miejsce sprzęt AGD
Wyróżnienia rzeczowe – dla najlepszej kobiety, najstarszego zawodnika, najmłodszego zawodnika, zwrot wpisowego dla trzech wylosowanych zawodników po zakończeniu turnieju.
Uwaga: Są to nagrody gwarantowane przez organizatora, zwróciliśmy się do naszych samorządowców, instytucji Powiatu Górowskiego
o wsparcie finansowe naszego Turnieju, ostateczną wysokość nagród podamy po II rundzie.
VI. TERMINARZ TURNIEJU
26.10.2017
godz.16.00 – Zakwaterowanie zawodników
godz.19.00 - Kolacja
godz.20.00 – Odprawa techniczna
27.10.2017
godz. 8.00 - Śniadanie
godz. 9.00 – I runda
godz.12.00 – II runda
godz.14.00 - Obiad
godz.17.00 – III runda
godz.19.00 – Kolacja
28.10.2017
godz. 8.00 – Śniadanie
godz. 9.00 – IV runda
godz.12.00 – V runda
godz.14.00 - Obiad, wycieczka rowerowa
godz.17.00 - Turniej Błyskawiczny o Puchar Wójta Gminy Jemielno
godz.19.00 – Kolacja
29.10.2017
godz. 7.00 – Śniadanie
godz. 8.00 – VI runda
godz.11.00 – VII runda
godz.13.00 - Obiad
godz.13.45 -Zakończenie Turnieju
ZAKWATEROWANIE:
ORGANIZATOR ZAPEWNIA 30 MIEJSC NOCLEGOWYCH W POKOJACH 1,2,3-OSOBOWYCH
CAŁKOWITY KOSZT ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA /3 dni/ WYNOSI 200 ZŁ /p. 3-osob/ Rezerwacja zakwaterowania tylko telefonicznie nr tel: 513894677, po godz. 20.00
IX. USTALENIA KOŃCOWE
Turniej ograniczony do udziału 50 zawodników decyduje termin zgłoszenia.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiada podmiot wysyłający zawodnika. Do interpretacji przepisów gry uprawniony jest wyłącznie sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024