Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
XI OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO „O PUCHAR DOLINY BARYCZY”

1. Organizatorzy: Urząd Gminy Krośnice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań” oraz Małgorzata Nowak

2. Cel zawodów:
• Promocja miejscowości Krośnice,
• Popularyzacja królewskiej gry w środowisku,
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
• Kształtowanie zdrowej rywalizacji sportowej,
• Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą i zwyciężonym).

3. Termin zawodów: 28.10.2017r. godz. 10:00

4. Miejsce zawodów: Hala Sportowa GOSiR, ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice

5. Prawo startu: W turnieju może uczestniczyć każdy bez względu na prezentowany poziom gry i przynależność klubową. Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego. W kategorii senior - 15zł, kategoria juniorzy do lat 16 - 10 zł, juniorki do lat 16 – 10 zł, dzieci poniżej 7 lat - 0zł.
Prawo startu mają osoby, które do 27 października zapiszą się pod numerem tel. (071) 31 95 029 lub mailowo: hala@gosir.krosnice.pl lub osobiście w Hali Sportowej GOSiR. Potwierdzenie udziału w dniu turnieju do godz. 9:30.

6. System rozgrywek: Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut dla zawodnika.

7. Klasyfikacja: Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1pkt, za remis 0,5pkt , za przegraną 0pkt.

8. O kolejności miejsc decyduje:
• suma zdobytych punktów
• średni Buchholz
• pełen Buchholz
• Progres
• liczba zwycięstw

9. Nagrody gwarantowanie:
• Kategoria OPEN: I miejsce - 300 zł, puchar i dyplom; II miejsce - 200 zł, pamiątka i dyplom; III miejsce - 100 zł, pamiątka i dyplom; IV i V miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom. Dla najlepszej szachistki – 100 zł, pamiątka, dyplom
• Kategoria JUNIORZY i JUNIORKI do lat 16: I, II, III miejsce – pamiątka, nagroda rzeczowa i dyplom; IV i V miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
• Kategoria JUNIORZY i JUNIORKI do lat 16 z gminy Krośnice: I, II, III miejsce – pamiątka, nagroda rzeczowa i dyplom
• Nagroda finansowa dla najlepszego uczestnika z rankingiem krajowym 1800 – 100zł.
• Przewidziane nagrody dodatkowe dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika

10. Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Nowak, numer kontaktowy 605-986-127

11. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie prawni.

12. Podczas turnieju dzieci są objęte ubezpieczeniem rodziców.

13. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024