Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT III Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów W Szachach Szybkich

1. CEL ROZGRYWEK
- popularyzacja szachów na Dolnym Śląsku
- aktywizacja klubów i środowisk do współzawodnictwa szachowego

2. ORGANIZATORZY
K.Sz. „Miedź” Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy

3. TERMIN I MIEJSCE
28.10.2017 DK Atrium Legnica ul. Pomorska 19

4. UCZESTNICTWO
W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły, LZS-y, jednostki samorządowe itp. z terenu Dolnego Śląska (klub może wystawić do 3 drużyn, a w miarę wolnych miejsc 4 drużyny). Zawodnik zarejestrowany w klubie zarejestrowanym w DZSzach może reprezentować tylko barwy swojego klubu chyba, że klub wyrazi udokumentowaną zgodę na reprezentowanie innej jednostki.

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10 min + 5 sek. na ruch. Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych. Numery startowe przydziela się według następujących kryteriów: średni ranking międzynarodowy FIDE w szachach szybkich (w przypadku zawodnika bez rankingu FIDE przyjmujemy ranking 1000) 4 zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie. O kolejności decydują: suma dużych punktów, suma małych punktów, wynik na szachownicach. O kolejności na szachownicach decydują: liczba zdobytych punktów, wynik procentowy, średni ranking przeciwników.
Organizator zapewnia sprzęt oraz salę do udziału 24 drużyn. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. (pierwszeństwo mają pierwsze drużyny, następnie kolejne itd.). Zgłoszenia drużyn na adres e-mail: chesspk@interia.pl do 21.10 (składy imienne do 24.10). Po tym terminie sędzia zweryfikuje startujące drużyny. Szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów Piotr Kowalak tel.603 033 219.

6. SKŁAD DRUŻYNY
Drużyny składają się z 4 osób:
1 sz. Junior do lat 18 (ur. 1999 i młodsi)
2 sz. Junior do lat 14 (ur. 2003 i młodsi)
3 sz. Junior do lat 10 (ur. 2007 i młodsi)
4 sz. Juniorka do lat 18 (ur. 1999 i młodsza)

Na szachownicy juniorów mogą występować juniorki. Nie ma zawodników rezerwowych a kolejność zawodników zgłoszonych podczas zapisów nie może ulec zmianie.
Do zawodów zostaną dopuszczone drużyny tylko w pełnych składach.

7. WPISOWE
Wpisowe od drużyny wynosi 40 zł płatne gotówką na miejscu lub przelewem na konto klubu 08 1090 2066 0000 0005 4200 2187

8. NAGRODY
Drużyny, które zajmą miejsca 1 - 3 otrzymują puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 na poszczególnych szachownicach otrzymują nagrody rzeczowe.

9. HARMONOGRAM ROZGRYWEK
Potwierdzenie udziału do godz. 10.30
11.00 uroczyste otwarcie
11.00 - 15.30 rundy I - VII
16.00 zakończenie turnieju

10. INNE
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024