Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Październikowy Turniej Szachowy w MOK Głogów

I. Cel:
- popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

II. Organizator:
- Stowarzyszenie Sportowe MOK Budoprojekt Głogów

III. Termin i miejsce: 28 października 2017 r. (sobota), Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2
Zapisy 9.30 – 9.45 – start o godz.10.00
IV. System i tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry P-15’

V. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni którzy dokonają zgłoszenia na adres: piotrzahorski@wp.pl, lub osobiście w dniu rozgrywek do w Sali Konferencyjnej MOK w Głogowie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, szkoły lub miasto.

Wpisowe:
5 zł. – dzieci i młodzież do lat 18
10 zł. - dorośli

VI. Sędziowanie:
Sędzia : Piotr Zahorski - sędzia klasy III

VII. Nagrody w turnieju:
OPEN
I – 50% wpisowego
II – 30% wpisowego
III – 20% wpisowego

VIII. Ustalenia końcowe:
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Organizator zezwala na wniesienie na salę gry wyłączonych telefonów komórkowych. Organizator zapewnia sprzęt dla pierwszych 50 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024