Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU SZACHOWEGO O SZABLĘ MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
4 listopad 2017 r.

I. CEL DODATKOWY:
· Szansa poznania bliżej tak wyjątkowej postaci historycznej jaką był Marszałek Józef Piłsudski,
· zachęcenie młodzieży do aktywniejszego poznawania kart historii Polski oraz udziału
w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
· pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
· popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
· integracja środowiska szachowego,
· propagowanie gry w szachy wśród mieszkańców,
· rywalizacja sportowa

II. NASZE MOTTO
· Gra w szachy to SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY:
· Starosta Świebodziński Pan Zbigniew SZUMSKI
· Burmistrz Miasta i Gminy Świebodzin Pan Dariusz BEKISZ
· Dyrektor Świebodziński Domu Kultury Pan Stanisław MOSIEJKO

IV. PATRONAT MEDIALNY:
· Gazeta „Dzień za dniem”,
· Oficjalna strona internetowa klubu : http://www.szachysulechow.pl
· Oficjalna strona internetowa ŚDK : http://www.sdk.swiebodzin.pl/

V. ORGANIZATORZY:
· Świebodziński Dom Kultury
· Klub Szachowy Sulechów

VI. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
· Arkadiusz WIŚNIEWSKI arycja@poczta.onet.pl Tel. 728810437

VII. MIEJSCE I TERMIN:
· Aula Liceum Ogólnokształcącego ul. Chopina 3, 66-200 Świebodzin
· Termin zawodów 4 listopad 2017 r.
· Uroczyste rozpoczęcie zawodów godzina 10.00

VIII. SYSTEM ROZGRYWEK:
· Szwajcarski na dystansie 9 rund.
· W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w niżej
wymienionych kategoriach:
„A” „OPEN”,
„B” juniorzy w wieku od 15 do 17 lat,
„C” juniorzy w wieku od 13 do 14 lat,
„D” juniorzy w wieku od 11 do 12 lat,
„E” juniorzy w wieku od 9 do 10 lat,
„F” juniorzy w wieku do 8 lat,
„G” kobiety,
„H” najlepsi zawodnicy 55+,
• najmłodszy zawodnik turnieju,
• najmłodsza zawodniczka turnieju.

Turniej szachowy jest jednodniowym eventem zawierającym dwa bloki tematyczne.
a) sportowy – Turniej szachowy o szablę Marszałka Piłsudskiego.
b) historyczny – Z okazji zbliżającej się 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
przeprowadzenie 20’ pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat:
- Marszałek Józef Piłsudski wybitna postać minionego wieku
IX. TEMPO I PRZEPISY GRY:
· Tempo gry 8 minut + 3 sekundy na posunięcie dla każdego zawodnika,
· W turnieju obowiązują najnowsze przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.

X. ZAPISY DO TURNIEJU:
Zapisy wyłącznie przed zawodami do godz. 18.00 dnia 30.10.2017 r. poprzez:
· telefonicznie u kierownika zawodów tel: 728810437,
· na stronie internetowej: chessarbiter.com
· e-mail: arycja@poczta.onet.pl

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
W turnieju może brać udział każdy, kto chciałby miło spędzić czas,
Wpisowe dla zawodników zapisujących się przed zawodami do godz. 18.00 dnia 30.10.2017 r.:
- Seniorzy 20 zł
- Juniorzy 5 zł

W bardzo wyjątkowych przypadkach zapisy w dniu zawodów do godz. 9.40 u sędziego głównego.
Opłata wpisowa dla wszystkich zawodników (juniorzy i seniorzy) zapisujących się po wyżej wymienionym terminie lub w dniu zawodów u sędziego głównego wzrasta do 50 zł.

XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Nagroda główna za I miejsce w kategorii OPEN

REPLIKA GRAWEROWANEJ SZABLI MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO,

(szabla wręczana nie na zakończenie turnieju, lecz przed całym miastem około godziny 15.30 w rejonie fosy miejskiej gdzie będą się odbywać uroczystości o charakterze patriotycznym)

Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej najlepsi zawodnicy otrzymają:
NAGRODY FINANSOWE
Ø miejsce I – 250 zł,
Ø miejsce II – 150 zł,
Ø miejsce III – 100 zł,
Ø miejsce IV – 80 zł,
Ø miejsce V – 50 zł,
Ø najlepsza zawodniczka – 60 zł
Ø najlepszy zawodnik powyżej 50 lat – 60 zł
NAGRODY FINANSOWE SĄ GWARANTOWANE NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW
- 100% wpisowego przeznaczone na nagrody finansowe
- nagrody mogą się zwiększyć
INNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
we wszystkich kategoriach puchary/statuetki za miejsca I-III,
we wszystkich kategoriach medale za miejsca I-III,
wszyscy zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz „słodkie małe co nie co”.
· Przewiduje się nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia dla:
- najmłodszy zawodnik turnieju,
- najmłodsza zawodniczka turnieju.

XIII. SPRAWY WYCHOWAWCZE
- W czasie gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii,
PODCZAS ZAWODÓW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA
ALKOHOLU POD RYGOREM WYKLUCZENIA ZAWODNIKA Z ROZGRYWEK,
- Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!,
we współpracy z Organizatorem.

XIV. SPRAWY RÓŻNE
Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod nadzorem opiekuna!
Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz weryfikacja zawodników mogących brać udział w turnieju należy do organizatora zawodów oraz sędziego głównego.
Dodatkowo po turnieju serdecznie zapraszam na pokaz sprzętu wojskowego odbywającego się na rynku w Świebodzinie.
Niezapomnianą atrakcją będzie o godzinie 16.00 rekonstrukcja batalistyczna organizowana między innymi przez świebodzińską grupę rekonstrukcyjną. Widzowie będą mieli możliwość przenieść się do czasów działań wojennych i poznać wojenną rzeczywistość z perspektywy żołnierza frontowego. Miejsce rekonstrukcji rejon fosy miejskiej.

Z szachowym pozdrowieniem
Arkadiusz WIŚNIEWSKI

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023