Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI RP – OPEN FIDE.

I TURNIEJ Z CYKLU :

GRAND PRIX ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

1. Cele imprezy:
· Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.
· Wyłonienie mistrza powiatu choszczeńskiego w szachach na rok 2017.
· Popularyzacja gry w szachy na terenie powiatu choszczeńskiego.

2. Organizatorzy:

· Starostwo Powiatowe w Choszcznie,
· Miasto i Gmina Choszczno,
· Zachodniopomorski Związek Szachowy,
· Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,
· Choszczeński Dom Kultury.


3. Termin i miejsce:

· Turniej rozegrany zostanie w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota)
· Miejsce gry: Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.
· Początek gier - godz. 10.00.
· Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 – 9:45.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:
· Zgłoszenia przyjmowane będą :

a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro

b) drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl ,

c) osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 – 9:45 .

· Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.
· Liczba miejsc ograniczona do 76. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za zgodą Sędziego głównego.
· Osoby wcześniej zapisane, które zrezygnują z udziału w turnieju, a nie wycofają swojego zgłoszenia najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju, ani nie poinformują w inny sposób Sędziego głównego, nie zostaną dopuszczone do następnego turnieju organizowanego przez klub UKSz SKOCZEK, w którym będą chciały wziąć udział, o czym zostaną powiadomione drogą mailową.5. Wpisowe do turnieju:

· Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :

Ø seniorzy (rocznik 1997 i starsi) : 20,00 zł ;
Ø juniorzy (rocznik 1998 i młodsi) oraz seniorzy pow. 65 lat ( rocznik 1952 i starsi ) :15,00 zł;
Ø zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno: 15,00 zł.

W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 10 zł.

6. System rozgrywek:

· Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;
· Tempo gry- 13 minut + 3 sekundy na partię dla zawodnika ;
· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:

· liczba zdobytych punktów,
· średni Buchholz,
· pełny Buchholz,
· progres,
· liczba zwycięstw

8. Nagrody:
· Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników.
· Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X w kategorii OPEN.
· Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 12.
· Nagroda rzeczowa dla najlepszej juniorki.
· Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z powiatu choszczeńskiego.
· Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.

9. Sprawy sędziowskie:
· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
· Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
· Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
· Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

10.Uwagi końcowe:
· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, zdjęcia,w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
· Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
· Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
· Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024