Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
VII TURNIEJU SZACHOWEGO O SZABLĘ PIŁSUDSKIEGO
ORAZ
V MISTRZOSTW POLSKI PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W SZACHACH SZYBKICH
ŚWIDNICA, 11 XI 2017 r.

1. Organizator
Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica oraz Miasto Świdnica.

2. Miejsce turnieju
Klub Bolko
pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica

3. Cel turnieju
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
Podniesienie poziomu gry uczestników.
Sportowa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

4. Uczestnictwo
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy urodzeni w latach 1999-2002 (dozwolony jest start juniorów młodszych, którzy będą sklasyfikowani w kategorii juniorów starszych).
W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2003 lub młodsi.
W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2009 lub młodsi.

5. System rozgrywek
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund.
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch (prawdopodobnie Grupa A) lub 15 minut na zawodnika (prawdopodobnie Grupa B i Grupa C).

6. Nagrody
Szable Piłsudskiego wykonane w pracowni ceramicznej w MDK Świdnica dla najlepszych w poszczególnych grupach.
Seniorzy: 10 nagród.
Seniorki: 3 nagrody.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Juniorki: co najmniej po 1 nagrodzie rzeczowej w każdej kategorii wiekowej.
Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie nagród i postara się nagrodzić około 20% uczestników każdej kategorii.
Dokładny układ nagród będzie wywieszony po 5 rundzie.

7. Terminarz turnieju
11 XI 2017

8:30-9:30 Potwierdzenie udziału
10:00 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
10:10 Runda I
10:50 Runda II
11:30 Runda III
12:10 Runda IV
12:50 Runda V
13:30 Runda VI
14:10 Runda VII
14:50 Runda VIII
15:50 Zakończenie Turnieju

8. Sposób przeprowadzenia zawodów
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:
a) średni Buchholz,
b) Buchholz,
c) Liczba zwycięstw,
d) Ranking uzyskany PZSzach

Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 8 lat (2009-),
- dziewczęta do 8 lat (2009-),
- chłopcy do 10 lat (2007-2008),
- dziewczęta do 10 lat (2007-2008),
- chłopcy do 14 lat (2003-2006),
- dziewczęta do 14 lat (2003-2006),
- chłopcy do 18 lat (1999-2002),
- dziewczęta do 18 lat (1999-2002),
- seniorzy,
- seniorki.

9. Pozostałe ustalenia
W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.

Wpisowe (płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju) wynosi 15 zł od osoby.
Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych oraz na zwiększenie funduszu nagród.
Ilość uczestników ograniczona (150 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

10. V Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

W ramach VII Turnieju Szachowego o Szablę Piłsudskiego zostaną rozegrane V Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.

Obowiązywać będą następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja nauczycieli i wychowawców (wg klasyfikacji generalnej Gr. A)
- klasyfikacja juniorów do 18 lat (wg klasyfikacji generalnej Gr. A)
- klasyfikacja juniorek do 18 lat (wg klasyfikacji generalnej Gr. A)
- klasyfikacja juniorów do 14 lat (wg klasyfikacji generalnej Gr. B)
- klasyfikacja juniorek do 14 lat (wg klasyfikacji generalnej Gr. B)
- klasyfikacja juniorów do 10 lat (wg klasyfikacji generalnej Gr. B)
- klasyfikacja juniorek do 10 lat (wg klasyfikacji generalnej Gr. B)
- klasyfikacja drużynowa placówek wychowania pozaszkolnego (suma sześciu najlepszych wyników, jednego z każdej z powyższych klasyfikacji indywidualnych)

W każdej klasyfikacji zostaną nagrodzone 3 najlepsze miejsca.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024