Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 2017

1. Cel:
Popularyzacja gry w szachy,
Umożliwienie uzyskania wyższej kategorii,
Podwyższenie rankingu FIDE.

2. Organizatorzy:
MDK Śródmieście Wrocław,
MUKS MDK Śródmieście Wrocław,
Waldemar Sernecki,
Marta Wolska.

3. Termin i miejsce rozgrywek:
11-12.11.2017
MDK Śródmieście Wrocław, ul. Dubois 5

4. Grupy turniejowe:
W turnieju może wziąć udział każdy szachista i szachistka.

GRUPA A - zawodniczki i zawodnicy z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE posiadający ranking PZSzach 1600 lub wyższy.
GRUPA B - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1250 - 1600, możliwość uzyskania III i II kategorii szachowej.
GRUPA C - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1000 - 1250, możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej.

5. Opłaty:
Grupa A - 60 zł
Grupa B - 40 zł
Grupa C - 20 zł
Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno - rankingową.

6. Nagrody:

Pięcioro najlepszych zawodników otrzyma pamiątkowe dyplomy.

Grupa A:

I miejsce - 300 zł
II miejsce - 200 zł
III miejsce - 150 zł
*Najlepsza kobieta - 150 zł

Grupa B:

I miejsce - 150 zł + nagroda rzeczowa
II miejsce - 100 zł + nagroda rzeczowa
III miejsce - nagroda rzeczowa
* Najlepsza kobieta - nagroda rzeczowa

Grupa C:

I miejsce - 100 zł + nagroda rzeczowa
II miejsce - 50 zł + nagroda rzeczowa
III miejsce - nagroda rzeczowa
* Najlepsza kobieta - nagroda rzeczowa

* Nagrody obowiązują przy udziale minimum 3 zawodniczek.

7. System rozgrywek:
Wszystkie grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. Organizator dopuszcza możliwość rozegrania zawodów w systemie kołowym lub w innym systemie jeżeli uzasadniać to będzie liczba zawodników zgłoszonych do poszczególnych grup. Obowiązuje zapis posunięć (Grupa A, B i C) i rozegranie partii przy użyciu zegara szachowego.

Grupa A - 5 rund, tempo gry 60 min + 30s/pos. na zawodnika, turniej zgłoszony do FIDE.
Grupa B - 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika.
Grupa C - 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika.

8. Terminarz:

Grupa A:

11.11.2017 (sobota)
9.15 -9.45 - weryfikacja zgłoszeń
10.00 - rundy I - III

12.11.2017 (niedziela)
10.00 - rundy IV - V

Grupa B:

11.11.2017 (sobota)
9.15 - 9.45 - weryfikacja zgłoszeń
10.00 - rundy I - IV

12.11.2017 (niedziela)
10.00 - rundy V - VII

Grupa C:

11.11.2017 (sobota)
9.15 - 9.45 - weryfikacja zgłoszeń
10.00 - rundy I - VI.

9. Zgłoszenia:
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: mwmarta1@gmail.com, SMS: 576079463 lub w serwisach poszczególnych grup za pomocą formularza na stronie chessarbiter bądź na stronie www.muks-srodmiescie.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko z uwzględnieniem grupy turniejowej. Wpisowe płatne w dniu turnieju.

10. Przepisy gry i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego,
O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie,
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut, a w grupie C - 15 minut.

11. Uwagi końcowe:
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024