Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mikołajkowy Turniej Szachowy w MOK Głogów
dla dzieci do lat 12

I. Cel:
- popularyzacja szachów wśród dzieci,
- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

II. Organizator:
- Stowarzyszenie Sportowe MOK Budoprojekt Głogów

III. Termin i miejsce
02 grudnia 2017 r. (sobota), Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2
Potwierdzenie udziału i ewentualne zapisy - 9.30 – 9.45 – start o godz.10.00
IV. System i tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry P-15’

V. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
W turnieju mogą wziąć udział dzieci urodzone w 2005 r. i młodsze, które zostaną zgłoszone na adres: piotrzahorski@wp.pl lub na chessarbiter.com do dnia 30 listopada lub osobiście w miarę wolnych miejsc w dniu rozgrywek w Sali Konferencyjnej MOK w Głogowie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miasto.

Wpisowe:
10 zł.

VI. Sędziowanie:
Sędzia: Piotr Zahorski - sędzia klasy III

VII. Nagrody w turnieju:
I m-ce – 100 zł.
II m-ce - 70 zł.
III m-ce - 50 zł.
Dodatkowe nagrody książkowe dla:
- najlepszego nienagrodzonego dziecka w wieku do 8, 10 i 12 lat.
Dla wszystkich dyplomy i drobne upominki.

VIII Ustalenia końcowe:
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach z zastrzeżeniem, że przegrywa się dopiero po trzecim nieprawidłowym posunięciu zawodnika. Organizator zezwala na wniesienie na salę gry wyłączonych telefonów komórkowych
Organizator zapewnia sprzęt dla pierwszych 40 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. Uczestnik (opiekun) wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (podopiecznymi), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora i sponsorów.


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024