Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Miasta Oleśnica 2017

Cele turnieju
· Popularyzacja gry w szachy w środowisku.
· Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
· Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
· Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
· Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy
· UKS "Pogoń Oleśnica"
· Miasto Oleśnica
· Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy

Czas i miejsce turnieju

Turniej odbędzie się 3 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 w budynku Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy ul. M. Reja 10 56-400 Oleśnica.

Uczestnicy
· W turnieju może uczestniczyć każdy
· W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:
· Kategoria Juniorzy – do 15 roku życia
· Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej
· Kategoria Gracze klubowi – zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)
· Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 3 grudnia 2017 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessarbiter

Zasady gry

· Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 10 minut + 5 sekund na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

· Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

· średni Buchholz,
· Buchholz,
· ilość zwycięstw,
· progres
· Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Artur Paprocki.

Terminarz rozgrywek

OTWARCIE ZAWODÓW godz. 12.00–12.05
I runda – godz. 12.05-12.35
II runda – godz. 12.40-13.10
III runda –godz. 13.15-13.45
IV runda – godz. 13.50-14.20
V runda – godz. 14.25-14.55
VI runda – godz. 15.00-15.30
VII runda – godz.15.35-16.05
VII runda – godz.15.35-16.05
VIII runda – godz.16.10-16.40
IX runda – godz.16.45-17.15
Zakończenie ok. godz. 17.30

Nagrody

Za miejsca 1 w poszczególnych grupach puchar, dyplom, i nagroda rzeczowa, za pozostałe

miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety.

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Serdecznie zapraszamy !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023