Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Centrum Kultury w Łęcznej, Lubelski Klub Szachowy, Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zapraszają na imprezę środowiskową p.n.:IX Turniej Szachowy o Kordzik Górniczy Łęczna 2017 dn. 3 grudnia 2017 o godz. 9:00w Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1.

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY
- włączenie się w program obchodów święta Barbórki,
- popularyzacja i upowszechnianie gry w szachy jako intelektualnej rozrywki posiadającej wielkie walory wychowawcze,
- aktywne spędzanie czasu wolnego.

2. PATRONAT STRATEGICZNY
- Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance,
- Związek Zawodowy „KADRA” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

3. ORGANIZATOR
- Centrum Kultury w Łęcznej, Lubelski Klub Szachowy i Związek Zawodowy „Kadra”.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- w Turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni w terminie i zaakceptowani przez Organizatora.

5. TERMIN I MIEJSCE
- 3 grudnia 2017 r. Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1,
- odprawa techniczna o godz. 9.00,
- start godz.10.00.

6. ZGŁOSZENIA I INFORMACJA
- uczestnicy z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego zgłaszają swój udział w Turnieju w Centrum Kultury w Łęcznej do 1 grudnia 2017 r. pod adresem mailowym:info@ck.leczna.pla w przypadku wolnych miejsc na 30 minut przed turniejem,
- uczestnicy z poza powiatu łęczyńskiego zgłaszają swój udział pod adresem:
http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2239
lubzbyszek.pyda@gmail.com(ilość miejsc ograniczona).

7. WPISOWE
- uczestnicy z terenu Łęcznej i powiatu łęczyńskiego - 10 zł.,
- pozostali uczestnicy - 20 zł.,
- uczestnicy do lat 7 (rocznik 2010 i młodsi) zwolnieni z opłat,
- w przypadku rodzin wpisowe za pierwsze 2 osoby,
- wpisowe przyjmowane będzie w dniu Turnieju do godz. 9:45.

8. SPOSÓB ROZGRYWEK I KLASYFIKACJA
- rozgrywki przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w tempie 15 minut dla zawodnika,
- klasyfikacja:
a) suma punktów z gry,
b) punktacja pomocnicza,
c) ilość zwycięstw,
d) wynik bezpośredniego spotkania.

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
- nagroda główna: Kordzik Górniczy ufundowany przez Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
- nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy dla najlepszych uczestników zawodników Turnieju ufundowane przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. i Związek Zawodowy „Kadra” LW „Bogdanka” S.A.,
- puchar Starosty dla najlepszego uczestnika z powiatu łęczyńskiego,
- puchar Burmistrza Łęcznej dla najlepszego uczestnika miasta i gminy Łęczna,
- puchary (miejsca I-III) Prezesa Lubelskiego Klubu Szachowego w kategorii do lat 10,
- puchary (miejsca I-III) Prezesa Lubelskiego Klubu Szachowego w kategorii do lat 14,
- puchar Dyrektora Centrum Kultury w Łęcznej dla najlepszej juniorki do lat 18,
- ponadto Organizatorzy przewidują liczne nagrody i upominki oraz dyplomy w kategoriach juniorskich.

10. UWAGI KOŃCOWE
- Organizator zapewnia sprzęt szachowy,
- w rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy PZSzach i FIDE,
- zwycięzca nie może otrzymać dwóch nagród,
- Kordzik Górniczy nie może być przyznany dotychczasowym laureatom tej nagrody,
- ostateczna interpretacja Regulaminu leży w gestii Organizatora i sędziego Turnieju,
- Organizator zapewnia ciastka, kawę i herbatę.

11. OGŁOSZENIA
- Regulamin jest umieszczony na tablicy ogłoszeń w Centrum Kultury w Łęcznej oraz na stronach internetowych: Lubelskiego Klubu Szachowego, Centrum Kultury i Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego w Łęcznej i innych.

OrganizatorzyAutor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024