Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I. Cele turnieju:

- popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- integracja środowiska szachowego z terenu Powiatu Polkowickiego oraz sąsiednich gmin i powiatów,

- promocja Przemkowa i Gminy Przemków,

- polecanie dzieciom, młodzieży i dorosłym atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

- rozwój logicznego myślenia,

- rywalizacja sportowa.

II. Organizator turnieju:

UKS „Szach-Mat Przemków”, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

III. Współorganizatorzy:

Burmistrz Przemkowa

Urząd Miejski w Przemkowie

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

IV. Miejsce i harmonogram turniejów:

Miejsce - Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

Termin:

- I Turniej – 16 wrzesień 2017 r.

- II Turniej – 28 październik 2017 r.

- III Turniej – 19 listopad 2017 r.

- IV Turniej – grudzień 2017 r.

Komunikaty o terminach poszczególnych turniejów będą wywieszane na tablicy ogłoszeń
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków oraz na stronie: www.chessarbiter.com

V. Terminarz realizacji turnieju:

09.12.2017

9:30-9:50 zapisy (potwierdzenie zgłoszenia)

10.00-13.00 rundy 1-7

14:00 zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

VI. System i tempo gry

Turnieje rozgrywane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Turnieje rozgrywane będą w trzech grupach:

Grupa A: uczniowie szkół podstawowych urodzeni do roku 2008;

Grupa B: uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2004-2007;

Grupa C - OPEN: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorośli;

Tempo gry:

Turniej I w m-cu wrzesień P-15’ (15 minut na całą partię dla każdego zawodnika).

Turniej II w m-cu październik P-30’ (30 minut na całą partię dla każdego zawodnika) - możliwość zdobycia V i IV kategorii

Turniej III w m-cu listopad P – 5’ (5 minut na cała partię dla każdego zawodnika)

Turniej IV w m-cu grudzień P-15 (15 minut na całą partie dla każdego zawodnika)

W przypadku małej frekwencji zawody zostaną rozegrane systemem kołowym lub grupy zostaną połączone – decyzję podejmuje sędzia główny.

VII. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia mailowo (szach-matprzemkow@wp.pl), telefonicznie (782-881-652) lub w serwisie turniejowym najpóźniej na dzień przed terminem turnieju lub w dniu zawodów osobiście w podanym czasie.

VIII. WPISOWE

20 zł od każdego zawodnika, wpłacone gotówką u Organizatora turnieju w dniu rozgrywek,
z przeznaczeniem na nagrody finansowe za zajęcie 1-3 miejsca w poszczególnych grupach: A, B i C w klasyfikacji generalnej.

IX. Kolejność miejsc:

O kolejności miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:

- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

- wartościowanie Buchholza

- liczba zwycięstw

- wartościowanie progresywne.

X. Kolejność miejsc klasyfikacji generalnej:

Do punktacji klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej zalicza się wyniki z 4 turniejów.

Zawodnicy otrzymują do klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej ilość punktów zdobytych w poszczególnych turniejach z odrzuceniem najniższego wyniku.

O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności:

- suma wyników 4 turniejów PLSz,

- większa liczba I, II i III miejsc.

XI. Nagrody:

Nagrody: medale oraz dyplomy za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych grupach

Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej (po 4-ech turniejach):

Grupa A: I miejsce: 200 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 80 zł oraz puchary i dyplomy

Grupa B: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł oraz puchary i dyplomy

Grupa C OPEN: I miejsce 400 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł oraz puchary i dyplomy

Po rozegraniu IV turnieju wręczone zostaną puchary oraz nagrody finansowe.

XII. Postanowienia końcowe:

- nieletni zawodnicy muszą być pod opieką opiekunów przez cały okres trwania turnieju;

- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają szkoły ucznia bądź opiekunowie;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora (sędziego głównego). Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych;

- na miejscu będzie dostępny mały (darmowy) bufet z kawą i herbatą.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023