Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Noworoczny Turniej Szachowy FIDE OPEN
28-31.12.2017

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl
we współpracy z MUKS MDK Śródmieście Wrocław

MIEJSCE ZAWODÓW:
WKSz HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

UPRAWNIENI DO GRY:
Zawodnicy z rankingiem FIDE lub bez rankingu FIDE ale z rankingiem PZSzach min. 1800.

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe – 60 PLN

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie http://www.chessarbiter.com, emailem: iaajankowski@gmail.com
SMS: 669 363 395 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 5 rund
Tempo gry: 60 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie.
Turniej zgłoszony do FIDE

PROGRAM ZAWODÓW:
28.12.2017 – czwartek, zapisy od godz. 16:00, I runda godz. 17:00
29.12.2017 – piątek, II runda godz. 17:00
29.12.2017 – sobota, III runda godz. 10:00
29.12.2017 – sobota, IV runda godz. 14:00
29.12.2017 – niedziela, V runda godz. 10:00, zakończenie ok. 14:00 po zakończeniu ostatniej partii

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

NAGRODY:
1. miejsce 300 zł, 2. miejsce 200 zł, 3. miejsce 100 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź. zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024