Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


W dniach 15, 16 i 17 stycznia 2018r. zapraszam na Szachową Feriadę w Hetmanie!

Trzy dni - trzy turnieje! Różne tempa, różna ilość rund!

Zgłoszenia:
15 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 20’+10’
16 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 10’+5’
17 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 5’+2"

Bez względu na wynik, każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

Turniej dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Komunikat poniżej:

Szachowa Feriada w Hetmanie
15, 16 i 17 stycznia 2018r.
ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
15 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 20’+10’
16 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 10’+5’
17 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 5’+2’


PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda w każdym turnieju – początek godz. 10:00.
Zakończenie turnieju około 14:00.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki.

WPISOWE:
5 PLN do każdego turnieju

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 604 51 45 45, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
15 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 20’+10’, system szwajcarski, 5 rund
16 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 10’+5’, system szwajcarski, 7 rund
17 stycznia 2018r. – turniej grany tempem 5’+2’, system szwajcarski, 11 rund


SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 5 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje czekoladę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc dla obu grup ograniczona jest do 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.;

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024