Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VI Turniej o Puchar Dyrektora

Choszczeńskiego Domu Kultury

1. Organizatorzy:
· UKSz SKOCZEK Choszczno .
· Choszczeński Dom Kultury.

2. Cel turnieju:
· Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.
· Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

3. Termin i miejsce rozgrywek:
· Turniej odbędzie się w dniach 10-11 lutego 2018 r. w Choszczeńskim Domu Kultury
przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

Data

Godzina

Runda / przerwa

10 lutego 2018

Godz. 8:00-8:45

Rejestracja zawodników

10 lutego 2018

Godz. 8:50

Otwarcie turnieju

10 lutego 2018

Godz. 9:00-12:00

Runda pierwsza

10 lutego 2018

Godz. 12:00-15:00

Runda druga

10 lutego 2018

Godz. 15:00-16:00

Przerwa

10 lutego 2018

Godz. 16:00-19:00

Runda trzecia

11 lutego 2018

Godz. 9:00-12:00

Runda czwarta

11 lutego 2018

Godz. 12:00-15:00

Runda piąta

11 lutego 2018

Godz. 15:15

Zakończenie turnieju4. Uczestnictwo:· Prawo gry mają wszyscy chętni posiadający maksymalny ranking FIDE 2199.

· Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:

a. drogą elektroniczną na adres skoczek_choszczno@wp.pl.

b. poprzez formularz ChessArbiter,

w terminie do 9 lutego 2018 do godziny 15:00

· Liczba uczestników ograniczona do 76

· W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.

· O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

· Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.Wpisowe:


Seniorzy

50 złotych

Juniorzy do lat 18 ( rocznik 2000 i młodsi )

40 złotych

Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno

40 złotych5. System rozgrywek i tempo gry:· System szwajcarski,5 rund, tempo gry: 60 minut + 30 sekund dla zawodnika.

· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.6. Punktacja i ocena wyników:· Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.

· O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejności):a) Suma zdobytych punktów,

b) Buchholz Cut-1,

c) Median Buchholz,

d) Buchholz ,

e) Progresja.7. Sprawy sędziowskie:· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

· Obowiązuje zapis partii szachowej przez okres całej partii.

· Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.

· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.

· Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

· Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.8. Nagrody:I miejsce

Puchar + nagroda finansowa

II miejsce

Puchar + nagroda finansowa

III miejsce

Puchar + nagroda finansowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

VII miejsce

Nagroda rzeczowa

VIII miejsce

Nagroda rzeczowa

IX miejsce

Nagroda rzeczowa

X miejsce

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1200

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1201-1400

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1401-1600

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1601-1800

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1801-2000

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 2001-2199

Nagroda rzeczowa

· Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

· Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

· Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.

· Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.

· Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

10. Uwagi końcowe:

· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

· Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

· Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.

· Osoby nietrzeźwe będą natychmiast wykluczane z zawodów.

· Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.

· Sędzia główny ma prawo nałożyć na zawodnika karę wg art. 12.9 przepisów gry FIDE.

· Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminieKOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023