Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Noworoczny Turniej Szachowy
Strzegom, 10.02.2017

I. Cel turnieju: Umożliwienie rywalizacji sportowej młodych szachistów, propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie zbierania doświadczeń turniejowych, rozwój logicznego myślenia, pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

II. Organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

III. Miejsce: Strzegomskie Centrum Kultury II, ul. Paderewskiego 1, 58-150 Strzegom (sala nad restauracją „Bohun”)

IV. Termin 10.02.2017 r. godz. 10.00 (potwierdzenie zapisów do godz. 9:50)

V. Grupy turniejowe, zgłoszenia:
- grupa A - turniej dla zawodników do lat 13
- grupa B – Open

Wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez zgłoszenia w serwisach:
Grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_217/
Grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_218/

System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: po 15 min.
Sędzia: Artur Adamek – sędzia klasy państwowej

VI. Nagrody:
Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach.

VII. Uwagi końcowe:
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego
b) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień
c) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie
d) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Strzegomskie Centrum Kultury (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024