Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:
PZ LZS w Świdnicy
GLKS Goniec Żarów
II. UCZESTNICTWO:
W rozgrywkach startują czteroosobowe drużyny składające się z zawodników z dowolną przynależnością klubową (nie ma znaczenia przynależność klubowa wg Centralnego Rejestru). Dobór zawodników dowolny - juniorzy, seniorzy, kobiety.
Wpisowe od drużyny wynosi 10 zł oraz 2,5 zł za każdego zgłoszonego zawodnika, który rozegra przynajmniej 1 partię.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
Liga będzie rozgrywana systemem kołowym - w przypadku mniejszej ilości drużyn lub systemem szwajcarskim - w przypadku większej ilości drużyn.
Rozgrywki odbywać się będą tradycyjnie systemem turniejów dojazdowych, w trakcie których rozegranych zostanie maksymalnie 5 rund. Przewidywane są 2 zjazdy.

Pierwszy turniej rozegrany zostanie 4 lutego 2018 w budynku Gimnazjum w Żarowie, początek godz. 9.00. Termin kolejnego zjazdu ustalony będzie podczas 1 turnieju.

Tempo gry 25 min dla zawodnika na całą partię.

Turniej będzie zgłoszony do oceny FIDE w szachach szybkich.

IV. SKŁADY DRUŻYN
Drużyna składa się z czterech zawodników podstawowych i maksymalnie 2 zawodników rezerwowych.
Zawodnicy rezerwowi do składu podstawowego wystawieni są według systemu drabinkowego.

Każdy zawodnik może uczestniczyć tylko w jednej drużynie zgłoszonej do rozgrywek.

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW

Po rozpoczęciu rundy, jeśli jedna z drużyn nie zgłosi się do gry, sędzia ogłasza walkower.

Mecz może rozpocząć się o wyznaczonej porze gdy na sali znajduje się co najmniej 3 zawodników jednej drużyny.

Zawodnik może się spóźnić na rundę 10 min.

Przypadki losowe rozpatruje sędzia/organizator na wniosek kapitana.

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

Zgłoszenia do dnia 30.01.2018, kontakt: Artur Adamek tel.: 607124166, mail: artadamek@wp.pl.

Składy imienne zgłaszamy najpóźniej do momentu rozpoczęcia 1 rundy.

Serwis turnieju: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/tdr_69/

VII. OCENA WYNIKÓW

O kolejności miejsc decyduje:

1. Suma punktów meczowych. Za wygrany mecz 2 pkt, za remis 1 pkt, za przegrany mecz 0 pkt, oddanie walkowera – 1 pkt.

2. Suma punktów małych.

3. Wynik bezpośredni.

4. Suma punktów na I szachownicy i na ewentualnych kolejnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy stosować aktualne przepisy gry FIDE oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego.

Co najmniej 8 najlepszych zespołów w klasyfikacji końcowej otrzyma od organizatora puchary za zajęte miejsca.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023