Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MISTRZOSTWA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZACHACH
Kołobrzeg 2018
KOMUNIKAT XXII MISTRZOSTW POLSKI

CEL IMPREZY:
- wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Polski HDK w szachach na 2018r.,
- inicjowanie czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi,
- nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi,
- popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z całej Polski.

ORGANIZATORZY:
Wrocławski Park Przemysłowy ,Klub Honorowych Dawców Krwi przy DOZAMEL Wrocław,

TERMIN I MIEJSCE:
16-19 Marzec 2018 Ośrodek Wczasowy Dozamel Kołobrzeg 78-100 ul. Kościuszki 20
16.03.2018 (piątek) – przyjazd i potwierdzenie udziału, odprawa techniczna godz. 19:30
17.03.2018 (sobota) – otwarcie zawodów godz. 9:00 I runda godz. 9:30-
18.03.2018 (niedziela) – 9:00–12:00 rundy -- zakończenie zawodów
Plan Imprezy
-16.03 Piątek kolacja 18:30
-17.03 Sobota Śniadanie 8:00
Obiad 13:30
Kolacja 19:00
-18.03 Niedziela Śniadanie 8:00
Obiad 13:00
Organizator zastrzega prawo do zmiany godzin posiłków ze względów technicznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rozgrywkach może uczestniczyć każdy honorowy dawca krwi, który oddał honorowo minimum 3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie w dniu 16 marca legitymacji honorowego dawcy krwi jest obowiązkowe) zrzeszony w klubie lub reprezentujący Okręgową Radę Krwiodawstwa lub też nie zrzeszony w żadnym klubie.
W skład drużyny mogą wejść trzej reprezentanci klubu HDK lub trzej reprezentanci Okręgowej Rady Krwiodawstwa (każdy klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chcący grać są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie – wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje).
Ilość miejsc jest ograniczona możliwościami noclegowymi organizatora (decyduje kolejność wpływu wpisowego na konto podane przez organizatora).

ZAKWATEROWANIE:
DOZAMEL Ośrodek wczasowo rehabilitacyjny KOŁOBRZEG 78-100
ul. Kościuszki 20

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim opartym na rankingu (kojarzenie komputerowe) na dystansie 11 rund, tempem 15+3 dla zawodnika na całą partię. Punktacja pomocnicza zostanie podana na odprawie technicznej.

FINANSOWANIE:
Wpisowe do imprezy wynosi 150zł. od zawodnika indywidualnego, a przy zgłoszeniu trzyosobowej drużyny wynosi 450zł. Od jednej ekipy (osoby towarzyszące w rozgrywkach są traktowane jako uczestnicy imprezy i muszą opłacić wpisowe).
Wpisowe do turnieju jest płatne na konto:
Nr konta do wpłat na poczet pobytu w ORW Kołobrzeg:
11 1240 6508 1111 0000 5404 6661
Z dopiskiem „Szachy Kołobrzeg” Wpisowe należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie:
15.02.2018
W ramach wpisowego organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników od kolacji w dniu 16 marca 2018 do obiadu w dniu 19 marca2018.

ZGŁOSZENIA:
- telefoniczne lub mail
1. Wojciech Rudnicki tel. 506-240-667 topair@op.pl
2. Bogusław Krzysztofek tel.728-821-119 boguslaw.krzysztofek@gmail.com

NAGRODY:
- puchary i medale dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
- dla każdego uczestnika pamiątkowe dyplomy i upominki,
- organizator przewiduje ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w zależności od sponsorów.

USTALENIA KOŃCOWE:
- organizator nie ubezpiecza uczestników (obowiązek ten spoczywa na uczestnikach imprezy),
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników,
- podczas imprezy obowiązuje: REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej mistrzostw: www.szachyhdk.prv.pl
- w turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz zapisy Kodeksu Szachowego 2002 z późniejszymi zmianami
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw
- więcej informacji na temat imprezy udzielają: organizatorzy telefony j/w
Miłego wypoczynku oraz wielu wrażeń życzą organizatorzy.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024